ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

TULKOJUMI EKSPORTĒTĀJIEM 96 VALODĀS
TULKOJUMI UN TO NEPIECIEŠAMĪBA, KAD UZŅĒMUMS IZAUG LĪDZ EKSPORTAM

Tulkošanas biroja SIA ''RĪGA TULKO JUMS'' pakalpojumi ietver mārketinga tekstu tulkošanu un lokalizāciju. Mājas lapas tulkošana, reklāmas teksta tulkošana, līguma tulkošana, produkta apraksta tulkošana, rokasgrāmatas tulkošana, instrukcijas tulkošana, tas viss ir iespējams sazinoties ar kompetentiem klientu apkalpošanas speciālistiem. Biroja darbinieki ļoti labi apzinās, cik svarīgi ir iekļauties termiņos. Tulkojuma veikšana iekļaujoties termiņā ļauj Jums realizēt savus mārketinga projektus ātrāk un kvalitatīvāk. Tulkošanas biroja piedāvājumā ir subtitru tulkošana, audio materiāla tulkošana, video materiāla tulkošana. Tiek veikta: mājas lapas tulkošana, bukleta tulkošana, flajera tulkošana, publikācijas tulkošana, preses relīzes tulkošana, recenzijas tulkošana, sociālo tīklu satura tulkošana, darījumu sarakstes tulkošana, ēdienkartes tulkošana, iepirkumu dokumentācijas tulkošana, vizītkartes tulkošana, tehniskās specifikācijas tulkošana, produkta apraksta tulkošana, līguma tulkošana, pilnvaras tulkošana, kā arī jebkuru citu dokumentu un tekstu tulkošana. Ir iespējams pieaicināt tulkotāju, kuram mērķa valoda ir dzimtā (native speaker), lai nodrošinātu tulkoto tekstu labskanīgumu un piemērotību starptautiskā tirgus prasībām un izvēlētās valsts kultūras specifikai. Piedāvājam Jums iepazīties ar papildus informāciju uzņēmuma mārketinga kampaņu veidošanai ārvalstu tirgū.

UZŅĒMUMA VIRZĪŠANA ĀRVALSTU TIRGŪ

Lai veiksmīgi pieteiktu savu uzņēmumu ārvalstīs, tādejādi paplašinot klientu loku un veicinot uzņēmuma attīstību, ir jāveic virkne darbību, kas saistītas ar izmaiņām uzņēmuma mārketinga stratēģijā.

STARPTAUTISKAIS MĀRKETINGS

Uzņēmuma attīstītājam, sākot domāt par eksporta iespējām, ir jāsaprot, ka nepietiks  atrast bezmaksas automātiskās tulkošanas programmu, ar kuras palīdzību tiks iztulkots mājas lapas teksts interesējošās valsts valodā. Tāpat kā starptautiskā uzņēmējdarbība atšķiras no vietējās, arī starptautiskajā mārketingā ir atšķirīgi spēles noteikumi.
Virspusēji apskatot starptautiskā mārketinga definīciju, var nonākt pie secinājuma, ka tas sevī ietver produkta vai pakalpojuma prezentēšanu citā valstī. Tomēr tas ir daudz sarežģītāk. Vispirms ir jāsaprot, ka katrā valstī ir atšķirīgs normatīvais regulējums, kas nosaka uzņēmējdarbības principus un ierobežojumus. Otrs būtiskais aspekts ir  kultūras atšķirības, kuras ir jāņem vērā veidojot starptautiskā mārketinga koncepciju. Ir valstis, kurās noteiktām produktu kategorijām nav noieta. Uzņēmumam ir jāizstrādā jauna mārketinga stratēģija, lai uzrunātu ārzemju klientus un pārvarētu valodas un uztveres barjeru.
Tā kā starptautiskais mārketings prasa lielus materiālos ieguldījumus, ir jābūt pārliecinātam, ka izvēlētā stratēģija atnesīs gaidītos rezultātus. Lai zinātu, ka ir pienācis laiks paplašināt savu darbību eksporta jomā, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem:
·         Vai uzņēmums ir ieguvis stabilas pozīcijas vietējā tirgū? Lai gan tas parasti ir intuitīvi nosakāms jautājums, tomēr, ja paplašināšanās laiks nebūs izvēlēts pareizi, materiālie izdevumi var padarīt attīstīšanos neveiksmīgu.  
·         Cik plaši uzņēmums vēlas pievērsties eksportam? Ir jāizlemj, vai uzņēmums vēlas atvērt pārstāvniecību vienā vai vairākās valstīs. Iespējams, ka uzņēmējdarbības specifika ļauj izvietot savu produkciju vai pakalpojumus interneta vidē, kas ir daudz ekonomiskāk.
·         Vai uzņēmumam ir personāla resursi, kas varēs nodrošināt paplašināšanos? Ir jāpārliecinās, vai esošajiem darbiniekiem ir nepieciešamās iemaņas. Ja trūkst nepieciešamo zināšanu, darbinieki ir jāapmāca. Iespējams, ka būs jāpiesaista jauni un kompetenti darbinieki vai sadarbības partneri.
·         Cik daudz naudas uzņēmums būtu gatavs ieguldīt starptautiskā mārketinga attīstībā? Kādi būtu šo līdzekļu ieguves avoti?  Kā uzņēmumam veicas vietējā tirgū. Vai ir iespēja daļu vietējam mārketingam paredzēto līdzekļu novirzīt starptautiskā mārketinga attīstībai?

PIRMIE SOĻI MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS VIRZĪŠANĀ

Kad uzņēmums ir izlēmis virzīt savu darbību starptautiskā tirgū, ir vairāki soļi, ar kuriem būtu jāsāk, lai realizētu jauno mārketinga plānu.

·         VEICIET IZPĒTI

Ir jāveic tirgus lieluma analīze katrā valstī, kurā uzņēmums vēlas tikt pārstāvēts. Ir jāiepazīstas ar uzņēmējdarbību un reklāmu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā katrā konkrētā valstī.

·         VEIDOJIET PIELĀGOTU MĀRKETINGA PLĀNU

Uzņēmumam ir jāsāk ar pielāgotu starptautiskā mārketinga rīku veidošanu. Piemēram, preču zīmju reģistrēšanu, domēnu vārdu iegādi, kas atbilstu vietējās valodas lietojumam.

·         IZMANTOJIET SAVU VIETĒJĀ TIRGUS MĀRKETINGA PLĀNU

Tā kā starptautiskā mārketinga stratēģijas izveide ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process, pielāgojiet jaunajai stratēģijai savu jau esošo darbības modeli.

·         TULKOJIET UN LOKALIZĒJIET PRODUKTU APRAKSTUS UN MĀRKETINGA MATERIĀLUS

Šis process iekļauj reklāmas materiālu tulkošanu un produktu prezentēšanu vietējiem iedzīvotājiem saprotamā un aizraujošā valodā.

·         SEKOJIET IZMAIŅĀM STARPTAUTISKAJĀ TIRGŪ

Starptautiskais tirgus, tāpat kā vietējais, pastāvīgi mainās. Veiciet regulārus mārketinga pētījumus un pielāgojiet mārketinga stratēģiju jaunajiem apstākļiem.

MĀRKETINGA PĒTĪJUMI

Mārketinga pētījumu, strauji mainīgajā starptautiskā tirgus vidē, nevar būt par daudz. Jāseko līdzi ne vien valodas izmaiņām, bet arī kultūras aktualitātēm. Ir jāveic padziļināti kultūrvides pētījumi, lai zinātu, kā labāk pastāstīt par produktu tieši izvēlētajā valstī.

PATURIET PRĀTĀ

·         Cik lielu tirgus daļu produkts vai pakalpojums aizņem Jūsu izvēlētajā valstī?
·         Vai uzņēmuma produktam vai pakalpojumam izvēlētajā valstī ir tiešie konkurenti? Varbūt Jūsu produkts ir unikāls.
·         Kāda ir konkurentu rīcība šajā tirgus segmentā izvēlētajā valstī? Kādi ir viņu veiksmes stāsti? Ar kādām grūtībām konkurenti saskaras? Ko konkurenti dara citādāk?
·         Ar ko mērķa tirgus patērētājs atšķiras no Jūsu vietējā patērētāja?
·         Kādi ir populārākie sociālo mediju kanāli izvēlētajā valstī?
·         Kādus interneta meklēšanas rīkus visvairāk izmanto klienti izvēlētajā valstī?
·         Kādi ir efektīvākie mārketinga kanāli izvēlētajā valstī? Ir valstis, kurās sociālo mediju mārketingam ir ļoti augsti rezultāti, bet ir valstis, kur efektīvākie reklāmas kanāli ir televīzija, radio vai sludinājumi presē.
·         Kādas ir reklāmas izmaksas izvēlētajā valstī.
·         Jāveic pētījumi par kultūras atšķirībām, kas noteikti jāņem vērā veidojot mārketinga materiālus un veicot materiālu tulkošanu un lokalizāciju.
·         Cik ilgu laiku aizņems preču piegāde uz izvēlēto valsti, kādas būs piegādes izmaksas, kādas ir pavadošās dokumentācijas noformēšanas prasības?
·         Kādas ir klientu apkalpošanas tradīcijas izvēlētajā valstī?
·         Kāds ir vietējās pašpārvaldes normatīvais regulējums, kas skar uzņēmējdarbības vidi izvēlētajā valstī?
Mārketinga izpēte ir jāveic katru reizi, kad uzņēmuma attīstītājam ir vēlēšanās pārstāvēt produktu vai pakalpojumu kādā jaunā valstī vai reģionā. 

VEIDOJIET MĀRKETINGA KANĀLUS

Tos ir grūti izveidot, bet, kad tas ir izdarīts, tad uzturēt mārketinga kanālus ir vienkārši. Būtu labi atrast pārstāvi izvēlētajā valstī, kurš spētu atrisināt neparedzētas problēmas. Izskaidrot vietējās uzņēmējdarbības praksi. Mārketinga ieviesējiem ir jāorientējas likumdošanas prasībās un terminoloģijā. Jānodrošina nepieciešamo domēnu iegāde un jāreģistrē nepieciešamās preču zīmes. Likumi, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, var būt atšķirīgi dažādās valstīs. Pārstāvim ir jāorientējas vietējā nekustamo īpašumu tirgū un normatīvajā regulējumā, lai veiksmīgi izveidotu filiāli vai pārstāvniecību izvēlētajā valstī.

PIELĀGOJIET SAVU TAGADĒJO STRATĒĢIJU

Sākot veidot mārketinga materiālus, neaizmirstiet par ieguldīto darbu vietējā mārketinga attīstīšanā. Tā vietā, lai atteiktos no iestrādēm, labāk izvērtējiet, kuras mārketinga aktivitāšu iestrādes varētu būt noderīgas izvēlētajā valstī.

TULKOJIET UN LOKALIZĒJIET MĀRKETINGA MATERIĀLUS

Prezentējot preces vai pakalpojumus ir jāpievērš uzmanība mārketinga tekstu uztverei izvēlētajā valstī. Ja produkta nosaukums izvēlētās valsts valodā būs divdomīgi saprotams vai pārprotams, kā arī radīs nelabvēlīgas asociācijas, klienti to neizvēlēsies. Bieži starptautiskās reklāmas kampaņas ir cietušas neveiksmi, jo ir bijis veikts neatbilstošs tulkojums vai tulkojums nav bijis pielāgots vietējās kultūras izpratnei. Kad veidojat reklāmas materiālus, ir jāņem vērā vietējo iedzīvotāju valodas un kultūras īpatnības. Mājas lapas tekstam un mobilajai aplikācijai ir jānodrošina nevis burtisks tulkojums, bet atbilstošs vietējo iedzīvotāju izteiksmes un uztveres veidam.

PĀRVARIET VALODAS BARJERU

Uzņēmuma mājas lapai ir jābūt iztulkotai vairākās atšķirīgās valodās. Īpaši tas skar tiešsaistes iepirkšanās vietnes. Var veikt tulkojumus ar tulkotāju vai elektronisko tulkošanas programmu palīdzību. Ja teksts ir neliels, to var iztulkot ar automātisko tulkošanas programmu, veicot nelielu kļūdu pārbaudi un korekciju. Svarīgāku tekstu tulkošana būtu jāuztic tulkotājiem, kuri izvērtētu noteiktu vārdu vai izteicienu lietojumu, kā arī veidotu pareizu teikumu uzbūvi. Ļoti ērti ir izmantot tulkošanas programmas. Tās saglabā jau iztulkoto tekstu, tādā veidā tiek ekonomēti līdzekļi un laiks, kas būtu nepieciešams atkārtotai tulkošanai. Pievēršot uzmanību SEO optimizācijai, tulkojumam būtu jābūt tādam, lai veiksmīgi tiktu izmantoti nozares atslēgas vārdi.

PIELĀGOJIETIES TIRGUS PRASĪBĀM

Kad mārketinga plāns un mārketinga rīki ir izveidoti, nevar visus procesus atstāt pašplūsmā. Tirgus pieprasījums ir mainīgs, ir svarīgi ievērot aktuālās tendences katras valsts tirgū, kura dalībnieks ir  uzņēmums. Jo ilgāka ir uzņēmuma klātbūtne valsts tirgū, jo vairāk ir jāpielāgojas tirgus aktualitātēm.

DAŽĀDI MĀRKETINGA VEIDI

Atkarībā no izvēlētās valsts iedzīvotāju demogrāfiskā stāvokļa, interneta pieejamības, reklāmas lauku izmaksām, ir svarīgi izvērtēt, kāda veida mārketinga aktivitātēs ir vērts ieguldīt līdzekļus.

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Daudzās valstīs digitālais mārketings ieņem vadošās pozīcijas mārketinga jomā. Ņemot vērā to, ka internets ir pieejams arvien plašākam cilvēku lokam, tā pārklājums arvien pieaug, tas ir visātrākais veids, kā iepazīstināt auditoriju ar produktu vai pakalpojumu.

SOCIĀLO MEDIJU MĀRKETINGS

Sociālo mediju mārketingam ir neiedomājams spēks. Var veidot atsevišķus sociālo kanālu kontus katrai valstij vai reģionam atsevišķi, vai veidot globāli pieejamu sociālo tīklu reklāmu, kas attiecas uz visu klientu loku kopumā. Facebook piedāvā veidot vienu uzņēmuma lapu, kura ir adresēta visai izvēlētajai auditorijai kopumā. Daudz vieglāk ir administrēt vienu sociālo mediju kontu, nekā daudzus dažādus. Tajā pat laikā Twitter vietne ir daudz aktīvāka un mainīgāka, šajā vietnē būtu jāveido katram reģionam pielāgots konts. Darbinieki, kuri nodarbojas ar Twitter konta administrēšanu, var ātrāk un specifiskāk atbildēt uz klientu jautājumiem. Twitter vietnē tiek lietoti saīsinājumi un sarunvalodas vārdi, veiksmīgāka izvēle būtu aicināt Twitter kontu administrēt cilvēku, kuram izvēlētās valsts valoda ir dzimtā. Krievijā lielākā daļa sociālo tīklu lietotāju izvēlas sociālo platformu VKontakte, pretēji Facebook, kas ir izplatīts lielākajā daļā citu pasaules valstu.

SEO OPTIMIZĀCIJA

Ja uzņēmējdarbība ir saistīta ar tiešsaistes tirdzniecību, tad meklētājprogrammu optimizācijas rīki ir ļoti svarīgs mārketinga elements. Vislabāk var pievērst patērētāju uzmanību, pārliecinoties, ka produkts ir ļoti labi atrodams interneta meklēšanas programmās. Ir jāpanāk, lai produkts parādītos meklēšanas rezultātos pašā augšā. Google ieņem dominējošo pozīciju meklētājprogrammu vidū, aizņemot aptuveni 90 % tirgus. Tomēr ir valstis, kurās citas meklētājprogrammas ir izplatītākas par Google. Ķīnā 55% lietotāju izvēlas Baidu meklētājprogrammu. Krievijā 58% izvēlas Yandex. Veidojot mārketinga stratēģiju ir jāņem vērā arī šie meklēšanas rīki, jo tiem ir atšķirīgs algortims salīdzinot ar Google meklētājprogrammu.
Uzņēmumiem ir jālokalizē reklāmas saturs, kas ir būtiski priekš starptautiskā SEO, lai veiksmīgi ieviestu starptautiskā mārketinga stratēģiju. Uzņēmuma izplatītajai informācijai ir jābūt pielāgotai vietējā patērētāja izpratnei un uztverei. Katrā valstī ir jāņem vērā iedzīvotāju krāsu uztveres īpatnības un humora izpratne. Jāanalizē, kā izvēlētajā valstī norāda vietējo kontaktinformāciju. Uzņēmumam ir jāņem vērā visi aspekti, kas var likt patērētājam šaubīties par to, vai informācija viņam ir saprotama, viegli uztverama un pazīstama.

MAKSA PAR KLIKŠĶI
Starptautiskās kampaņas, kurās apmaksa notiek par klikšķi, ir jāveido vienlaicīgi ar mājas lapas SEO optimizāciju. Katram jaunam eksporta tirgum ir jāveido citi atslēgas vārdu saraksti. Nederēs iztulkot vietējā tirgū izmantotos atslēgas vārdus un uz to pamata veidot SEO optimizāciju. Ir jāveic padziļināta analīze. Jānosaka, kuri ir biežāk meklētie vārdi noteiktajā tirgus sektorā katrā jaunā reģionā. Pielāgoti mārketinga teksti ir daudz sarežģītāki nekā vienkāršs teksta tulkojums. Šādus tekstus ir jāveido mārketinga speciālistam, kuram mērķa valoda ir dzimtā. Ir jāpanāk, lai patērētājs pilnībā notic rakstītajam, lai viņam nerodas šaubas vai nievājoša attieksme. Kad patērētājs ir noklikšķinājis uz reklāmas, viņam noteikti ir jānonāk vietnes lapā, kura ir pieejama viņam saprotamā valodā. Ja tā nenotiek, ļoti daudzi patērētāji pamet interneta vietni, neizvēloties iegādāties produktus vai pakalpojumus.

TRADICIONĀLIE MĀRKETINGA RĪKI

Valstīs, kurās internets nav plaši pieejams vai ir dārgs, ir jāpievēršas tradicionālākiem mārketinga kanāliem.

DRUKĀTIE REKLĀMAS MATERIĀLI

Drukātie mārketinga materiāli ir viens no vecākajiem reklāmas veidiem. Vēstules, skrejlapas, brošūras, bukleti, noteiktai auditorijai ir pieņemamāki un pierastāki. Ir jāņem vērā pat tādas nianses kā drukāto materiālu izmēra tradīcijas dažādos reģionos. Dažādās valstīs atšķiras arī drukāšanas izmaksas, kas jāņem vērā veidojot mārketinga budžetu.

TELEVĪZIJA

Televīzijas reklāmas efektivitāti un izmaksas dažādos reģionos ietekmē vairāki apstākļi. Var lūgt video reklāmu ierunāt profesionālam aktierim dzimtajā valodā. Var ievietot video reklāmā subtitrus vietējā valodā. Mārketinga ieviesējiem ir jāizvērtē visi ‘’par’’ un ‘’pret’’, lai reklāma uzrunātu maksimāli lielu skaitu vietējo patērētāju. Cik efektīva ir televīzijas reklāma konkrētajā valstī? Cik daudzi cilvēki skatās televīziju izvēlētajā valstī? Visefektīvāk, bet dārgāk, būtu veidot pielāgotu video materiālu konkrētajai valstij. Tas var sniegt daudz lielāku atdevi un atstāt paliekošāku iespaidu uz auditoriju. Ekonomiskāks variants ir vienots video materiāls ar atšķirīgu aizkadra tekstu. Ja uz ekrāna parādās teksts, tam ir jābūt iztulkotam un pielāgotam izvēlētajai auditorijai. Ļoti svarīgi ir ievērot izvēlētās valsts prasības attiecībā uz televīzijā publicējamā satura ierobežojumiem.

RADIO REKLĀMA

Nosacījumi radio reklāmas izveidei ir līdzīgi kā televīzijas reklāmai, tomēr nedaudz vienkāršāki. Atšķiras tas, ka netiek atspoguļoti vizuālie elementi. Video materiāls nav jāsaskaņo ar tulkojumu. Nav nepieciešama ekrāna teksta tulkošana. Nav tulkojamu subtitru. Tomēr, veidojot radio reklāmas materiālu ir liela nepieciešamība piesaistīt cilvēku, kuram mērķa valoda ir dzimtā. Tekstam ir jāskan dabiski un patīkami uztverami.

TIEŠAIS MĀRKETINGS

ASV tiešā mārketinga rezultāti ir vairākas reizes augstāki nekā citu reklāmas kanālu rādītāji kopā. Tomēr tiešā mārketinga izmaksas ir samērā augstas. Atkarībā no izvēlētās valsts pasta izmaksas var būtiski atšķirties. Būtiskas ir pasta pakalpojumu izmantošanas tradīcijas.KONKURENTU IZPĒTE
Labākais veids kā saprast, kuras metodes ir efektīvas starptautiskajā mārketingā, ir izpētīt citu uzņēmumu veiksmes stāstus. Tas, kas ir bijis veiksmīgs vienam uzņēmumam, ne vienmēr tāds būs citiem. Veiksmīga kampaņa var būt kā labs iedvesmas avots individuāli pielāgotai reklāmai.

www.rigatulkojums.lv | info@rigatulkojums.lv  +371 22030112 | Brīvības 73, Rīga, Latvija

piektdiena, 2018. gada 21. septembris

TULKOJUMI AR 12 GADU PIEREDZI 96 VALODĀS!
TULKOŠANAS BIROJS

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ ir uzņēmums  ar 12 gadu pieredzi tulkošanas nozarē, sniedzot plaša spektra pakalpojumus privātpersonām, juridiskajām personām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Uzņēmums cenšas iet roku rokā ar saviem klientiem palīdzot atrisināt ar tulkošanu saistītos jautājumus. Uzņēmums atrodas pašā Rīgas centrā ar iespēju ērti novietot automašīnu.


TULKOŠANA UZŅĒMUMIEM UN PRIVĀTPERSONĀM

Uzņēmums, lai veiksmīgi pildītu savu misiju, palīdz saviem klientiem attīstīt uzņēmējdarbību ārvalstīs, kā arī veiksmīgi darboties Latvijas tirgū. Būtiska loma uzņēmējdarbības attīstībā ir iepirkumu dokumentācijas tulkojumiem, dažādu tehnisko specifikāciju, instrukciju, lietošanas pamācību, interneta vietņu, katalogu tulkojumiem. Ar uzņēmuma atbalstu tiek risināti dažādi tiesvedības un ārpus tiesas juridiskie jautājumi. Klientiem tiek nodrošināti tulkojumi  darba gaitu turpināšanai ārvalstīs vai  zināšanu papildināšanai mācību iestādēs visā pasaulē. Iztulkojot nepieciešamos dokumentus bērniem ir iespēja ceļot, atpūsties un mācīties ārzemēs. Attīstoties medicīnas pakalpojumu saņemšanas iespējām ārvalstīs, veiktie medicīnas dokumentu tulkojumi ļauj saņemt kvalitatīvu un ātru diagnostiku un ārstēšanu.

TULKOJUMI 96 VALODĀS

Uzņēmums sadarbojas ar tulkotājiem gan Latvijā gan ārvalstīs, kas ļauj piedāvāt tulkojumus vairāk kā 96 pasaules valodās. Klienti saņem kvalitatīvus, juridiski izsvērtus un nozares specifikai atbilstošus tulkošanas pakalpojumus.

TULKOJUMI AR ZVĒRINĀTA NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Nodrošinot jebkuram klientam piemērotāko risinājumu, sadarbībā ar kvalificētiem tulkotājiem, uzņēmums piedāvā rakstiskās tulkošanas pakalpojumus ar zvērināta notāra apliecinājumu vai ar tulka paraksta apliecinājumu, kā arī nepieciešamo dokumentu legalizēšanu vai apostilizāciju.

KVALITATĪVI TULKOJUMI

Tulkotāju kvalifikāciju apliecina Latvijā un ārzemēs iegūta izglītība, kā arī papildus filologa diplomam vai izcilām svešvalodu zināšanām, daudziem no speciālistiem ir augstākā izglītība kādā no tehniskajām nozarēm. Lai ietaupītu klienta laiku, ir iespēja lielus tulkojamā teksta apjomus iztulkot īsākā termiņā, piesaistot tulkošanas procesam vairākus speciālistus. Nodrošinot iespēju saņemt vairākus pakalpojumus vienlaicīgi, tiek piedāvāti grafiskā dizaina un fotografēšanas pakalpojumi. Tulkojumu var papildināt ar klienta produktu fotogrāfijām vai ievietot attēlus, grafikus un tabulas iztulkotajā materiālā, kā arī papildināt mājas lapas saturu ar atbilstošiem attēliem un grafiskiem elementiem. Ar kvalitatīvu tulkojuma maketēšanu tiks nodrošināta kataloga, tehniskās rokasgrāmatas vai lietošanas instrukcijas tulkojuma pilnīga atbilstība sākotnējam materiālam.

KONFIDENCIĀLI TULKOJUMI

Klientu drošība ir viena no uzņēmuma galvenajām vērtībām. Pakalpojumi tiek nodrošināti par iepriekš paredzamām, tulkojuma sarežģītībai atbilstošām un samērīgām cenām. Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai. Uzņēmums ievēro fizisko personas datu aizsardzības prasības. Klientam tiek piedāvāts Sadarbības un konfidencialitātes līgums. 

TULKOŠANA UN NOFORMĒJUMS

Klientu apkalpošanas speciālisti aktīvi meklē un atrod risinājumus netipiskās situācijās.  Katrs pasūtītājs saņem personisku un elastīgu pieeju. Darbinieku pieredze tulkošanas nozarē un specifisku juridisku jautājumu pārzināšana ļauj ieteikt katrā gadījumā piemērotāko dokumentu noformēšanas veidu.
Klientu apkalpošanas speciālisti pārvalda vairākas svešvalodas. Klientiem ir iespēja saņemt konsultācijas latviešu, krievu, angļu un franču valodās. Spēja sazināties svešvalodās ļauj ārvalstu klientiem saņemt tulkošanas pakalpojumus un ar tiem saistītās konsultācijas viņiem saprotamā valodā.

TULKOJUMI NEIZEJOT NO MĀJĀM

Daudzi no Latvijas izceļojušie iedzīvotāji un ārzemnieki novērtē iespēju pasūtīt un saņemt tulkojumus internetā info@rigatulkojums.lv vai pa pastu. Izmantojot pasūtīšanas iespējas www.rigatulkojums.lv interneta vietnē, kā arī sazinoties pa tālruni, tiek sniegta iespēja pasūtīt, apmaksāt un saņemt tulkojumu neizejot no mājām. Iespēju pasūtīt tulkojumus būtiski atvieglo mājas lapas mobilā versija, kas nodrošina ātru un ērtu saziņu ar klientu apkalpošanas speciālistiem. Ar vienu rokas kustību var piezvanīt, sūtīt e-pastu vai redzēt uzņēmuma atrašanās vietu kartē.otrdiena, 2018. gada 10. jūlijs

DIPLOMA TULKOJUMS, ATESTĀTA TULKOJUMS, SEKMJU IZRAKSTA TULKOJUMS, SERTIFIKĀTA TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMUDIPLOMA TULKOJUMS, ATESTĀTA TULKOJUMS, SEKMJU IZRAKSTA TULKOJUMS, SERTIFIKĀTA TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Ir klāt izlaidumu laiks! Daudzi no Jums ir atraduši sev tīkamākās augstskolu programmas studijām ārzemēs. Mūsdienās starptautiskā izglītība atver daudzas durvis uz veiksmīgu karjeru, nodrošinātu un finansiāli stabilu nākotni. Iestāšanās ārzemju augstskolā nav iespējama bez izglītības dokumentu tulkošanas. Ja mācību iestāde atrodas ārpus Eiropas Savienības, iespējams Jums būs nepieciešama izglītības dokumentu un/vai to tulkojumu legalizācija vai apostilizācija Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Lai ietaupītu Jūsu laiku, SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ speciālisti nodrošinās Jūsu dokumentu noformēšanu un apostilizēšanu vai legalizēšanu Jūsu vietā.
Ja sapņojat par studijām ārzemēs un vēlaties kļūt par starptautiski atzītu speciālistu, mēs palīdzēsim pietuvoties Jūsu mērķim.
Izglītības dokumentu tulkojumi 96 valodās ar notāra apliecinājumu ar 10% atlaidi. Diploma, atstāta, sekmju izraksta, sertifikāta un jebkura cita dokumenta tulkojums Jums nepieciešamajā valodā.
Mūsu speciālisti noformēs Jūsu dokumentus atbilstoši augstskolas vai darba devēja prasībām. Mēs atbalstīsim Jūsu vēlmi studēt, mācīties vai strādāt ārzemēs, nodrošinot Jums dokumentu tulkošanu, noformēšanu, notariālu apliecināšanu un dokumentu apostilizāciju.


PILNVARAS TULKOJUMS, ATĻAUJAS TULKOJUMS, DZIMŠANAS APLIECĪBAS TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU
PILNVARAS TULKOJUMS, ATĻAUJAS TULKOJUMS, DZIMŠANAS APLIECĪBAS TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Mūsdienās bērni vasaras pavada ļoti aktīvi. Ja sapņojat par bērna dalību, sporta nometnē ārzemēs, valodas apguves kursos, starptautiskos konkursos,  mēs palīdzēsim pietuvoties Jūsu mērķim. Vecāku atļaujas bērna izbraukšanai uz ārzemēm tulkojums, pilnvaras bērna izbraukšanai uz ārzemēm tulkojums, dzimšanas apliecības tulkojums un citu dokumentu tulkojums. Varam piedāvāt tulkojumu 96 valodās. Tulkojumus ar notāra apliecinājumu. Mūsu speciālisti noformēs Jūsu dokumentus atbilstoši prasībām. Mēs atbalstīsim Jūs, lai Jūsu bērns pavadītu aktīvu un piedzīvojumiem pilnu vasaru, attīstoties un iepazīstot citu valstu kultūru.

pirmdiena, 2017. gada 2. janvāris

Par jauno Ugunīgā gaiļa gadu

Var ticēt vai neticēt horoskopiem, taču ar astroloģiju saistītie jautājumi ir interesanti ir viemēr.
Nolēmām apkopot interantāko informāciju par Ugunīgo gaiļa gadu - būsiet informēti.

Lai izdodās piepildīt savus sapņu!Gaiļa gads ir desmitā Ķīniešu zodiaka zīme:

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 un 2029.

2017. gads ir ugunīgā gaiļa gads, tas, saskaņā ar Ķīniešu teoriju atkārtojas reizi 60 gados.
„Ugunīgais gailis’’ (1957, 2017) nozīmē uzticams, punktuāls un atbildīgs.

Gaiļa veiksmes simboli.
Laimīgie skaitļi: 5,7,8
Laimīgās dienas: 4. un 26. datums jebkurā no Ķīniešu mēness kalendāra mēnešiem.
Laimīgās krāsas: zelts, brūns un dzeltens.
Laimīgās puķes: gladiolas, gaiļbiksītes.
Laimīgie virzieni: dienvidi, dienvidaustrumi.
Laimīgie mēneši: 2., 5. un 11. saskaņā ar Ķīniešu mēness kalendāru.
Gaiļiem jāizvairās.
Nelaimīgā krāsa: sarkana
Nelaimīgie skaitļi: 1,3 un 9
Nelaimīgie virzieni: austrumi
Nelaimīgie mēneši: 3.,9. un 12 saskaņā ar Ķīniešu mēness kalendāru.
  Gaiļa gadā dzimušie ir ļoti vērīgi, strādīgi, drosmīgi un talantīgi, kā arī pašpārliecināti. Viņi vienmēr ir aktīvi, aizraujoši un populāri savās aprindās. Viņi ir runīgas, atvērtas, atklātas, godīgas un lojālas personības. Viņiem patīk gozēties uzmanības centrā un izskatīties atraktīvi un skaisti. Gaiļi ir laimīgāki, kad atrodas citu cilvēku ielenkumā, lai tā būtu ballīte vai sabiedrisks pasākums. Viņi izbauda rampas gaismas un izstaro šarmu un pievilcību jebkurā situācijā. Gaiļi sagaida, ka apkārtējie viņos klausīsies.
Gaiļa gadā dzimušie ir izteikti veselīgā dzīvesveida piekritēji. Viņi ir aktīvi, sportiski, aizraujas ar peldēšanu un iešanu pārgājienos. Gaiļi viegli panes slimības un slimo ļoti reti. Viņi ir jūtīgi un dažreiz jūtas nervozi vai nomākti.
Labākais darbs un karjera gaiļa gadā dzimušajiem.
Gaiļi, atšķirībā no citām ķīniešu horoskopa zīmēm, ir motivētāki un karjeru izvirza kā savas dzīves prioritāti. Gaiļi ir strādīgi, apdāvināti un var tikt galā ar plašu pienākumu klāstu. Laba karjeras izvēle ir: diktors, pārdevējs, restorāna īpašnieks, frizieris, sabiedrisko attiecību speciālists, zemnieks, sportists, skolotājs, viesmīlis, žurnālists, zobārsts, ķirurgs, kareivis, apsargs, policists.

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ ir apkopojis, kāds ir vārda ‘’gailis’’ tulkojums dažādās pasaules valodās.

Paldies varēsiet pateikt vēlāk! :)
Tulkojums albāņu valodā gjel, tulkojums basku valodā Oilarrak, tulkojums baltkrievu valodā певень, tulkojums bosniešu valodā pijetao, tulkojums bulgāru valodā петел, tulkojums horvātu valodā pijetao, tulkojums kataloniešu valodā gall, tulkojums čehu valodā kohout, tulkojums dāņu valodā hane, tulkojums holandiešu valodā
haan, tulkojums igauņu valodā kukk, tulkojums somu valodā kukko, tulkojums franču valodā coq, tulkojums vācu valodā Hahn, tulkojumus grieķu valodā κόκκορας, tulkojums ungāru valodā kakas, tulkojums islandiešu valodā hani, tulkojums īru valodā choileach, tulkojums itāļu valodā gallo, tulkojums lietuviešu valodā gaidys, tulkojums maķedoniešu valodā петел, tulkojums maltiešu valodā Rooster, tulkojums norvēģu valodā hane, tulkojums poļu valodā kogut, tulkojums portugāļu valodā galo, tulkojums rumāņu valodā cocoș, tulkojums krievu valodā петух, tulkojums serbu valodā петао, tulkojums slovāku valodā kohút, tulkojums slovēņu valodā rooster, tulkojums spāņu valodā gallo, tulkojums zviedru valodā tupp, tulkojums ukraiņu valodā півень, tulkojums velsiešu valodā ceiliog, tulkojums idišā
האָן, tulkojums armēņu valodā աքաղաղ, tulkojums azerbaidžāņu valodā xoruz, tulkojums bengāļu valodā গৃহপালিত মোরগ, tulkojums kazahu valodā әтеш, tulkojums mongoļu valodā азарган тахиа, tulkojums nepāliešu valodā कुखुराको भाले, tulkojums tadžiku valodā хурус, tulkojums tamilu valodā சேவல், tulkojums telugu valodā రూస్టర్, tulkojums taizemiešu valodā  ไก่ตัวผู้, tulkojums urdu valodā مرغ, tulkojums uzbeku valodā xo'roz, tulkojums vjetnamiešu valodā gà trống, tulkojums arābu valodā ديك, tulkojums persiešu valodā خروس, tulkojums turku valodā horoz, tulkojums afrikandu valodā haan, tulkojums somali valodā diiqii, tulkojums svahili valodā jogoo, tulkojums jorubu valodā rooster, tulkojums zulu valodā iqhude, tulkojums filipīniešu valodā tandang, tulkojums indonēziešu valodā ayam jantan, tulkojums malaiziešu valodā ayam jantan, tulkojums maoru valodā tikaokao, tulkojums esperanto valodā koko, tulkojums latīņu valodā Gallus. Tulkošanas birojs Rīgā SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ Jūsus vajadzībām iztulkos arī citus vārdus Ugunīgā gaiļa gadā!               
 ‘’Brexit’’ maina Lielbritānijas tulkošanas pakalpojumu tirgu!


Daudz tiek rakstīts par ‘’Brexit’’ plusiem un mīnusiem. Viens no jautājumiem ir, kā ‘’Brexit’’ ietekmēs tulkošanas nozari Lielbritānijā. Eiropas Savienības brīvā personu kustība ES robežās cilvēkiem rada nepieciešamību pēc tulkošanas pakalpojumiem. Lielākā daļa Tulkošanas biroju asociācijas biedru uzskata, ka Lielbritānijas dalība Eiropas Savienībā ir ļoti vēlama.

Ir saprotams, ka vairums Lielbritānijas tulkotāju neatbalsta ‘’Brexit’’, ja salīdzina ar britu tautu kopumā. Tulkotāju ieguvums, Lielbritānijai paliekot ES, ir būtiski lielāks kā daudziem citiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Tajā pat laikā gan valdība, gan arī daudzi privātie uzņēmumi ieekonomē uz tulkošanas izmaksām Lielbritānijai izstājoties no ES. Tajā pat laikā arī tulkotāji iegūs, jo parādīsies jauni tirdzniecības līgumi ar pārējām pasaules daļu, kas neatrodas Eiropas Savienībā.

                Lielbritānija vairāk akcentēs tirdzniecību ar ASV, Ķīnu, kā arī citām pasaules valstīm, ārpus Eiropas Savienības.
 Visi jaunie tirdzniecības virzieni veicinās pieprasījumu pēc līgumu tulkojumiem, reklāmas materiālu tulkojumiem un dažāda veida dokumentācijas tulkojumiem. Neskatoties uz tulkošanas pakalpojumu pieprasījuma kritumu nodarbinātības un likumdošanas jomā, ir sagaidāms būtisks tulkošanas pieprasījuma pieaugums Lielbritānijas globālās uzņēmējdarbības jomā. Neskatoties uz dažu Lielbritānijas tulkošanas biroju bažīgo attieksmi pret ‘’Brexit’’, nevajag aizmirst, ka Lielbritānija vēsturiski ir bijusi ļoti spēcīga starptautiskās tirdzniecības dalībniece. Ņemot vērā jaunās tirgus perspektīvas, valodniecības un tulkošanas pakalpojumi vienmēr būs vajadzīgi un pieprasīti.


pirmdiena, 2016. gada 12. decembris

Patiešām plaša spektra tulkojumi!

Tulkošanas nozarē ir prātam neptverami daudz darba. Lai Jūs stādītos priekšā par darba apjomu, kas mums jāpadara, nolēmām uzskaitīt visu, ar ko nodarbojamies!

biznesa klases tulkojumi
biznesa tulkojumi
tulkojumi biznesam 
tulkošanas sadarbības līgums
tulkošanas konfidencialitātes līgums
tulkojumi pakalpojumu sniedzējiem
tulkojumi pārdevējiem
tulkojumi advokātiem
tulkojumi uzņēmējiem
tulkojumi visās valodās
tulkojumi jebkurā valodā
precīzi tulkojumi
ātri tulkojumi
izdevīgi tulkojumi
atbilstoši tulkojumi
tulkojuma cena
precīza tulkojuma cena
zināma tulkojuma cena
satura tulkojums
meta tulkojums
meta tagu tulkojums
meta informācijas tulkojums
atslēgas vārdu tulkošana
aprakstu tulkošana
seo tekstu tulkošana
epikrīzes tulkojums
izraksta tulkojums
tulkojumi medijiem
tulkojumi televīzijai
tulkojumi konferencēm
tulkojumi semināriem
semināru tulkošana
konferenču tulkošana
tiesas sēžu tulkošana
finanšu dokumentu tulkošana
apdrošināšanas dokumentu tulkojumi
tulkojumi valsts iestādēm
tulkojumi pašvaldību iestādēm
bankas dokumentu tulkojumi
tiesas dokumentu tulkojumi
projektu tulkojumi
nekustamā īpašuma dokumentu tulkojumi
tulkotāja apliecinājums
tulkojuma piegāde klientam
tulkojuma terminoloģiskā pārbaude
tulkošanas līguma konfidencialitāte
daudzvalodu mājas lapu tulkošana
pieredzējušu lingvistu tulkojumi
tulkojumi globāliem uzņēmumiem 
tulkojumi finanšu iestādēm
tulkojumi reklāmas aģentūrām
tulkojumi mājaslapu izstrādātājiem
tulkojumi tirgus paplašināšanai
tulkojumi produktu izplatītājiem
tulkojumi produktu pārdevējiem
nepieciešams tulkojums
dokumentu paketes tulkojums
dokumentu tulkojumi sadarbībai
dokumentu tulkojumi saziņai
tulkojumi sadarbībai
kvalitatīvs tulkojums
apstiprināts tulkojums
augstas kvalitātes tulkojumi
konfidenciāli tulkojumi
biznesa tulkojumi
profesionāli tulkojumi
tehniskie tulkojumi
inženiertehnisko tekstu tulkojumi
rokasgrāmatu tulkojumi
programmatūru tekstu tulkošana
tehniskās dokumentācijas tulkošana
juridisko dokumentu tulkojumi
juridisko tekstu tulkojumi
lietošanas instrukciju tulkojumi
analīžu rezultātu tulkojumi
slimības lapu tulkojumi
tulkojumi uzņēmuma izaugsmei
it tulkojumi
web tulkojumi
tulkojumu kvalitātes kontrole
tehniski pareizi tulkojumi
reklāmas materiālu tulkojumi
brošūru tulkojumi
ēdienkartes tulkojums
iepakojuma materiālu tulkojumi
reklāmas tulkojums
sabiedrisko attiecību tulkojumi
pr tulkojumi
publikāciju tulkojumi
sociālo tīklu satura tulkojumi
tulkojumi un lokalizācija
kreatīvā tulkošana
tekstu grafiskā apstrāde
tulkojumi biedrībai
tulkojumi ekoloģijas jomā
ekoloģijas tulkojumi
juridiskie tulkojumi
tulkojumi nekustamo īpašumu jomā
darījumu tulkojumi
tulkojums pie notāra
mutisks tulkojums
sinhrons tulkojums
konsekutīvs tulkojums
secīgs tulkojums
vēstules tulkojums
iesnieguma tulkojums
sūdzības tulkojums
pretenzijas tulkojums
tendera tulkojums
licences tulkojums
sertifikāta tulkojums
personīgo dokumentu tulkojumi
pārdošanas teksta tulkojumi
celtniecības dokumentu tulkojumi
ātri biznesa tulkojumi
eksporta tulkojumi
importa tulkojumi
tulkojumi darbam ārzemēs
tulkojumi komunikācijas nozarei
biznesa konsultāciju tulkošana
biznesa pārrunu tulkošana
prezentāciju tulkošana
tikšanās tulkošana
biznesa plāna tulkošana
komerciāli tulkojumi
tulkojuma formatēšana
tulkojuma maketēšana
tulkojuma iesiešana
auditora slēdziena tulkojums
sprieduma tulkojums
lēmuma tulkojums
tiesību normu tulkojums
tulkojumi biznesa vadībai
tulkojumi biznesa videi
zinātniskie tulkojumi
jurista tulkojums
mediķa tulkojums
ārsta tulkojums
grāmatveža tulkojums
tulkojumi firmām
tulkojumi aģentūrām
tulkojumi holdingiem
tulkojumi pārstāvniecībām
tulkojumi izplatītājiem
tulkojumi tīkla mārketingam
tulkojumi konta atvēršanai
tulkojumi firmas reģistrācijai
tulkojums ar apostille
tulkojums un apostilis
tulkojums un apostils
tulkojums un legalizācija
tulkojums ar notāra apliecinājumu
tulkojums ar notāra apstiprinājumu
tulkojums ar notāru
notariāls tulkojums
notariāli tulkojumi
notariālie tulkjumi
zvērināts tulkojums
zvērināts tulks
zvērināts tulkotājs
notāra tulkojums
notāra apliecināts tulkojums
notāra apstiprināts tulkojums
notariālais tulkojums
lietišķās sarakstes tulkošana
sarakstes tulkošana
e-pasta tulkojums
līguma tulkojums
iepirkuma tulkojums
iepirkuma dokumentu tulkojums
iepirkuma tulkošana
iepirkumu tulkošana
tulkojumi biznesa izaugsmei
tulkojumi biznesa attīstībai
tulkojumi biznesa paplašināšanai
tulkojumi attīstībai
tulkojums ārvalstu klientiem
tulkojums ārvalstniekiem
tulkojums un jauni klienti
tulkojumi klientiem
kursu tulkošana
kursu tulkojumi
biznesa modeļa tulkojums
tulkojumi nodarbinātībai
tulkojumi pircējiem
konsultācijas par tulkojumiem
konsultācijas par tulkošanu
biznesa kontaktu tulkošana
tulkojumi biznesa partneriem
tulkojumi sadarbības partneriem
sadzīves tehnikas dokumentu tulkošana
ražošanas aprakstu tulkošana
ražošanas procesu tulkošana
inženiertehnisko dokumentu tulkošana
instrukciju tulkošana
rūpniecisko iekārtu dokumentu tulkošana
rūpnieciskās tehnikas dokumentu tulkošana
drošības pases tulkojums
aprīkojuma kataloga tulkojums
tehniskās instrukcijas tulkojums
tehniskā projekta tulkojums
tehniskās specifikācijas tulkojums
lietotāja rokasgrāmatas tulkojums
datu pārskatu veidlapas tulkojums
medicīniskās literatūras tulkojums
medicīniska teksta tulkojums
pacienta izmeklēšanas tulkojums
preparātu apraksta tulkojums
medicīnisko iekārtu instrukcijas tulkojums
medicīnisko preparātu lietošanas tulkojums
saimnieciskā pārskata tulkojums
finanšu analīzes tulkojums
standartu tulkojums
atskaites tulkojums
finanšu atskaites tulkojums
finanšu prognozes tulkojums
uzņēmuma pārskata tulkojums
bilances tulkojums
peļņas un zaudējumu pārskata tulkojums
paziņojuma akcionāriem tulkojums
projekta finanasējuma dokumentu tulkošana
finanšu līguma tulkojums
fondu biržu analīzes tulkojums
tulkojumi būvniecībai
tulkojumi mašīnbūvei
tulkojumi rūpniecībai
tulkojumi ražošanai
tulkojumi ķīmiskajai rūpniecībai
tulkojumi pārtikas ražošanai
tulkojumi zāļu ražošanai
tulkojumi loģistikai
tulkojumi transportam
tulkojumi mārketingam
mārketinga tulkojumi
tulkojumi tūrismam
kursa darbu tulkošana
diplomdarbu tulkošana
arhīva izrakstu tulkošana
izziņu tulkošana
apelācijas sūdzības tulkošana
prasības pieteikuma tulkošana
kartes tulkošana
dublikātu tulkošana
likuma tulkojums
statūtu tulkojums
kasācijas sūdzības tulkojums
kodeksa tulkojums
pretprasības tulkojums
vienošanās tulkojums
tiesu nolēmuma tulkojums
aresta ordera tulkojums
uzskaites dokumentu tulkošana
audita pārskata tulkojums
ekspertīzes slēdziena tulkojums
eksperta atzinuma tulkojums
protokola tulkojums
bankas izraksta tulkojums
maksājuma uzdevuma tulkojums
budžeta pārskata tulkojums
grāmatvedības pārskata tulkojums
ekonomiskās analīzes tulkojums
biznesa tulkojumi
medicīniskie tulkojumi
tīmekļa vietnes tulkojums
web lapas tulkojums
tulkošana starptautiskajam biznesam
cad rasējumu tulkošana
katalogu tulkošana
inženiertehnisko specifikāciju tulkošana
grafisko materiālu tulkošana
grafisko rasējumu tulkošana
uzstādīšanas rokasgrāmatas tulkošana
marķējumu tulkošana
patentu tulkošana
patentu dokumentu tulkošana
prezentāciju tulkojumi
produktu specifikāciju tulkošana
rokasgrāmatu tulkošana
drošības rokasgrāmatas tulkošana
tehnisko piedāvājumu tulkošana
mācību materiālu tulkošana
specializēti tulkojumi
speciāli tulkojumi
komercreģistra dokumentu tulkošana
komercreģistra dokumentu tulkojumi
reģistrācijas dokumentu tulkošana
reģistrācijas dokumentu tulkojumi
anotācijas tulkošana
anotācijas tulkojums
tulkošanas cenas aprēķināšana
tulkojuma cena
tulkošanas cenas aprēķināšana
tulkošanas izcenojumi
tulkošanas cenas
cik maksā iztulkot
cik maksā tulkot
cik maksā tulkojums
cik ātri var iztulkot
ātri tulkojumi
kvalitatīvi tulkojumi
tulkojuma rediģēšana
tulkojuma korekcija
tulkojuma koriģēšana
profesionāli juridiskie tulkojumi
notariāli tulkojumi
notāra tulkojumi
sarežģītu tekstu tulkošana
sarežģītu tekstu tulkojumi
iztulkot sarežģītu tekstu
iztulkot grūtu tekstu
tulkošanas nozares eksperti
labākie tulki
labākais tulks
reģistrācijas apliecības tulkojums
reģistrācijas apliecības tulkošana
iztulkot reģistrācijas apliecību
profesionāli tulki
on line tulkojumi
on line tulkošana
pieredze tulkošanā
tulki ar pieredzi
tulks ar pieredzi
pieredzējis tulks
pieredzējis tulkotājs
sarežģīti tulkojumi
likumu tulkojums
likuma tulkojums
tulkot likumu
tulkot pantu
panta tulkojums
normatīvo aktu tulkojums
normatīvā akta tulkojums
projekta tulkojums
projektu tulkojums
memoranda tulkojums
memoranda tulkošana
juridiskā atzinuma tulkošana
juridiskā atzinuma tulkojums
legalizācijas apliecinājums
legalizācijas 
tulkojuma legalizācija
apostilizācija
tulkojuma apostilizēšana
pilnvaras tulkojums
aģenta līguma tulkojums
komisijas līguma tulkojums
pirkuma līguma tulkojums
starpniecības līguma tulkojums
laulību līguma tulkojums
šķiršanās apliecības tulkojums
atteikuma no mantojuma tulkojums
mantojuma atteikuma tulkojums
testamenta tulkojums
nomas līguma tulkojums
privatizācijas dokumentu tulkošana
akreditīva tulkojums
garantijas vēstules tulkojums
apdrošināšanas līguma tulkojums
dibināšanas līguma tulkošana
dalībnieku lēmuma tulkošana
paraksta apliecinājuma tulkošana
statūtu tulkošana
aizdevuma līguma tulkošana
brīdinājuma tulkošana
paskaidrojuma tulkošana
iesnieguma tulkošana
cesijas līguma tulkošana
dāvinājuma līguma tulkošana
īres līguma tulkošana
kapitāla daļu pirkuma līguma tulkošana
līguma par preču izgatavošanu tulkošana
piegādes līguma tulkošana
līguma par pirmpirkuma tiesībām tulkošana
uzņēmuma līguma tulkošana
biržas dokumentu tulkošana
bankas dokumentu tulkošana
statistikas dokumentu tulkošana
tirgus izpētes materiālu tulkošana
finanšu aprēķinu tulkošana
revidenta ziņojuma tulkošana
muitas dokumentu tulkošana
kravas piegdes shēmas tulkošana
pavaddokumentu tulkošana
komercpiedāvājuma tulkošana
saukļa tulkošana
preses relīzes tulkošana
būvnormatīvu tulkošana
datu tulkošana
tabulu tulkošana
rasējumu tulkošana
kapitālās būvniecības projektu tulkošana
rekonstrukcijas projektu tulkošana
iepirkumu nosacījumu tulkošana
atbildes tulkošana
būvatļaujas tulkošana
būvdarbu tāmes tulkošana
tāmes tulkojums
metodisko materiālu tulkošana
ugunsdrošības normu tulkošana
eksperta atzinuma tulkošana
ekoloģiskās pases tulkošana
tehnisko nosacījumu tulkošana
tehnoloģiskās kartes tulkošana
būvdarbu žurnāla tulkošana
iekārtu ekspluatācijas instrukcijas tulkošana
konstrukciju dokumentu tulkošana
tehniskās literatūras tulkošana
līguma tehniskā pielikuma tulkojums
tulkojumi investoriem
tulkojumi darījumiem
metālapstrādes dokumentu tulkošana
darba galdu lietošanas instrukcijas tulkošana
metināšanas procesa tehnisko prasību tulkošana
programmatūras tulkošana
rokasgrāmatas tulkošana
tehniskās apkopes instrukcijas tulkošana
datu drošības lapu tulkojumi
tehniskā apraksta tulkošana
klīnisko izmeklējumu tulkošana
aparāta lietošanas instrukcijas tulkošana
drošības datu lapas tulkošana
biocīdu lietošanas instrukcijas tulkošana 
regulas tulkošana
direktīvas tulkošana
tehnoloģiskā apraksta tulkošana
tehnisko datu tulkošana
ražošanas iekārtu instrukcijas 
ekspluatācijas instrukcijas tulkošana
tulkojumi restorāniem
tulkojumi viesnīcām
vīnu kartes tulkojums
receptes tulkojums
tulkojumi pacientiem
tulkojumi ārstiem
tulkojumi skolēniem
tulkojumi studentiem
viesnīcas bukleta tulkošana
servisa rokasgrāmatas tulkošana
sainiecības rokasgrāmatas tulkošana
tehnisko prasību tulkošana
piedāvājuma tulkošana
akcijas tulkošana
kampaņas tulkošana 
paketes tulkošana
kompleksa tulkošana
tulkojumi ražotājiem
tulkojumi pārstāvjiem
tulkojumi licencēšanas birojiem
tulkojumi sertificēšanas birojiem
tulkojumi pašvaldībām
tulkojumi ministrijām
tulkojumi prokuratūrām
tulkojumi fondiem
tulkojumi mežu izstrādātājiem
tulkojumi pārvadātājiem
tulkojumi eksportētājiem
tulkojumi importētājiem 
tulkojumi dizaineriem
tulkojumi kosmētikas ražotājiem
tulkojumi celtniekiem
tulkošana celtniekiem
tulkojumi vairumtirgotājiem
tulkošana vairumtirdzniecībai
tulkojumi uzpircējiem
tulkošana uzpircējiem
tulkojumi ķīmiķiem
tulkošana ķīmiķiem
tulkojumi tirgotājiem
tulkošana tirgotājiem
tulkojumi tirdzniecībai
tulkošana tirdzniecībai
tulkojumi uzstādītājiem
tulkošana uzstādītājiem
tulkojumi apdrošinātājiem
tulkošana apdrošinātājiem
tulkojumi grāmatvežiem
tulkošana grāmatvežiem
tulkojumi apsardzei
tulkošana apsardzei
tulkojumi projektētājiem
tulkošana projektētājiem
tulkojumi arodbiedrībām
tulkošana arodbiedrībām
tulkojumi viesu namiem
tulkošana viesu namiem
tulkojumi atpūtas centriem
tulkošana atpūtas centram
tulkojumi domei
tulkošana domei
tulkošana bankai
tulkojumi bankām
tulkojumi organizācijām
tulkošana organizācijai
tulkošana lauksaimniekiem
tulkojumi lauksaimniekiem
tulkošana biškopjiem
tulkojumi biškopjiem
tulkojumi būvuzraugiem
tulkošana būvuzraugiem
tulkojumi athitektiem
tulkošana arhitektiem
tulkojumi dabas aizsardzībai
tulkošana dabas aizsardzībai
tulkojumi konsultantiem
tulkošana konsultantiem
tulkojumi darbā iekārtošanai
tulkojumi dzelzceļam
tulkošana dzelzceļam
dzimtsarakstu nodaļas tulkojumi
dzimtsarakstu dokumentu tulkojumi
izziņas tulkojums
PMLP dokumentu tulkošana
PMLP dokumentu tulkojumi
tulkojumi producentiem
tulkošana producēšanai
tulkojumi skaistumkopšanai
tulkošana skaistumkopšanai
tulkojumi interneta veikaliem
tulkošana interneta veikaliem
tulkojumi izdevniecībām
tulkošana izdevniecībām
tulkojumi apgādiem
tulkošana apgādiem
tulkojumi augstskolām
tulkošana augstskolām
tulkojumi skolniekiem
tulkošana skolniekiem
tulkošana studentiem
tulkojumi universitātēm
tulkošana universitātēm
tulkojumi izstādēm
tulkošana izstādēm
tulkojumi pētniecībai 
tulkošana pētniecībai
tulkojumi koncertzālēm
tulkošana koncertzālēm
tulkojumi kuģu aģentiem
tulkošana kuģu aģentiem
tulkojumi kultūras centriem
tulkošana kultūras centriem
tulkojumi kultūras namiem
tulkošana kultūras namiem
tulkojumi lidostai
tulkošana lidostai
tulkojumi lopkopībai
tulkošana lopkopībai
tulkojumi pārstrādei
tulkošana pārstrādei
tulkošana mašīnbūvei
tulkojumi slimnīcai
tulkošana slimnīcai
tulkošana loģistikai
tulkojumi ķirurgiem
tulkošana ķirurgiem
tulkojumi ārstēšanai
tulkošana ārstēšanai
tulkojumi zāļu ražotājiem
tulkošana zāļu ražotājiem
tulkojumi mežsaimniecībām
tulkošana mežsaimniecībām
tulkojumi zinātniekiem
tulkošana zinātniekiem
tulkojumi muitai
tulkošana muitai
tulkojumi muzejiem
tulkošana muzejiem
tulkojumi apsaimniekotājiem
tulkošana apsaimniekotājiem
tulkojumi naturalizācijai
tulkošana naturalizācijai
tulkojumi nolikatvām
tulkošana noliktavām
tulkojumi notāriem
tulkošana notāriem
tulkojumi ar notāru
tulkošana ar notāru
tulkojumi ar zvērinātu tulku
tulkošana ar zvērinātu tulku
tulkojumi ostai
tulkošana ostai
tulkojumi kuģu satiksmei
tulkošana kuģu satiksmei
tulkojumi pasākumiem
tulkošana pasākumiem
tulkojumi pensijai
tulkošana pensijai
tukojumi migrācijai
tulkošana migrācijai
tulkojumi reklāmai
tulkošana reklāmai
tulkojumi sabiedriskajām attiecībām
tulkošana sabiedriskajām attiecībām
tulkojumi sportam
tulkošana sportam
tulkojumi starptautiskajām aorganizācijām
tulkošana starptautiskajām organizācijām
tulkojumi teātrim
tulkošana teātrim
tulkojumi koncertiem
tulkošana koncertiem
tulkojumi ekspertiem
tulkošana ekspertiem
tulkojumi tehniķiem 
tulkošana tehniķiem
tulkošana televīzijai
tulkošana tūrismam
tulkojumi valsts pārvaldei
tulkošana valsts pārvaldei