ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

TULKOJUMS AR SMAIDU!


MĪLIET TO, AR KO JŪS NODARBOJATIES, JO TĀDĀ VEIDĀ JŪS PIEŠĶIRAT SAVAI DZĪVEI JĒGU!


Darba vidē tiek pavadīta ļoti liela dzīves daļa. Ja darbu uztveram tikai kā iztikas avotu un veicam bez aizrautības un bērnišķīga prieka, tad arī darba rezultāts bieži vien ir tuvu viduvējam. Piezogas izdegšanas sindroms, un arī dzīve kopumā vairs nesagādā gaidīto prieku.
Tulkošanas nozare ir cieši saistīta ar klientu apkalpošanu. Ja tulkotājs bieži vien izvēlas neuzturēt tiešu kontaktu ar klientu, tad tulkošanas birojs ir vieta, kur klients ierodas saņemt tulkošanas pakalpojumu. Tulkošanas projekta vadītājam ir jāmīl cilvēki, līdzīgi kā frizierim vai ārstam, šo darbu nevar veikt pavirši vai neieinteresēti. TULKOJUMS AR PAPILDUS VĒRTĪBU

Tam apstāklim, ka cilvēkam pēkšņi ir nepieciešams tulkojums, par pamatu var būt vesels stāsts. Vienam pozitīvs, citam negatīvs vai pat skumjš. Darbiniekam, kurš pieņem tulkošanas pasūtījumu, ir jābūt lieliskam psihologam, jo, apkalpojot klientu bez ieinteresētības, cilvēkam nepieciešamais risinājums var netikt sasniegts. Ir ļoti būtiski atrast personisku pieeju un censties domāt radoši. Ļoti palīdz daudzu gadu pieredze tulkošanas nozarē, kas ļauj paredzēt iespējamos situācijas risinājumus. Klients novērtēs iespēju saņemt tulkošanas pakalpojumu ar pievienoto vērtību. Citreiz šo vērtību var radīt kaut vai tikai spēja uzklausīt vai vēlme sniegt klientam sirsnīgu smaidu. Pieklājība, iejūtība, ieinteresētība, pacietība un spēja klausīties nav nopērkama par naudu. Ja darbinieks nemīl saskarsmi ar  cilvēkiem, šīs īpašības neizpaudīsies arī darbā ar klientiem.


 

TULKOŠANA UN PIEREDZE

Iesniedzot dokumentus vai tekstu tulkošanai, cilvēks lolo noteiktas cerības. Tulkošanas biroja darbinieka uzdevums ir prasmīgi uzdot precizējošus jautājumus, lai tulkošanas projekta nobeigumā iespējami pietuvotos klienta gaidām. Varētu jau dokumentus vienkārši pieņemt un bez jautājumiem un liekām sarunām izpildīt klienta lūgumu, taču atklāta, ieinteresēta un sirsnīga saruna palīdz noskaidrot to, kas klientam patiešām ir nepieciešams. 
Mēs dodamies pie ārsta, lai viņš mums palīdzētu izārstēties, jo viņam ir pieredze un zināšanas. Tulkošana un projektu vadība arī ir cieši saistīta ar pieredzi. Būsim atvērti un dalīsimies savā pieredzē, lai rezultāts iepriecinātu gan klientu, gan pašu darbinieku. Pieredze sniedz iespēju palīdzēt saņemt kvalitatīvu dokumentu tulkojumu, pieredze sniedz iespēju ieteikt veiksmīgāko risinājumu, piemēram, ja ir nepieciešams uzņēmuma mājas lapas tulkojums. Tulkošanas projektu vadītāja spēja empātiski iejusties grāmatveža darba īpatnībās ļauj pietiekami ātri iztulkot gada pārskatu, jo tulkojuma veikšanas ātrums var tiešā veidā ietekmēt uzņēmuma darbību. Uzklausot lūgumu veikt medicīnisku tulkojumu, papildus informācija nodrošinās to, ka ārzemēs vai Latvijā tiks saņemta savlaicīga un atbilstoša ārstēšana un diagnostika. Katrs projekts ir saistīts ar veselu klienta iekšējo pasauli, mentalitāti, dzīves gājumu un problēmām. Tāpat kā labam psihologam, arī tulkošanas biroja darbiniekam klientu apkalpošanas pamatā ir spēja ievērot konfidencialitāti, jo gandrīz jebkura situācija, kad ir nepieciešams tulkojums, ir saistīta ar dažādu sensitīvu datu un jūtīgas informācijas uzklausīšanu. 
Jebkurš darbinieks, kurš ilgstoši ikdienā strādā ar cilvēkiem, saprot, ka konfidencialitātes ievērošana gan tad, kad klients to īpaši lūdz, gan arī tad, kad tas netiek speciāli uzsvērts, ir pašsaprotama. Profesionāla un cieņas pilna apkalpošana liek klientam uzticēties un rada drošības sajūtu. Bieži vien klienti nemaz nav informēti, ka ziņas par viņu veselības stāvokli ir aizsargājamas. Tulkojumu iztulkot, ja šo informāciju neapstrādā, nav iespējams, bet klientam ir jājūtas droši par to, ka ziņas par viņa veselības stāvokli netiks izplatītas tālāk.TULKOJUMS AR DIALOGA STARPNIECĪBU

Ja starp klientu un tulkošanas biroja darbinieku norisinās aktīvs dialogs, tad ir iespējams klientu informēt par visiem iespējamajiem tulkojuma noformēšanas variantiem. Aptaujājoties par iesniegšanas vietu, var ieteikt labāko noformēšanas vai nogādāšanas veidu.
Jūsu tulkojums būs drošās rokās, ja, ierodoties iesniegt dokumentus, Jūs saņemsiet izsmeļošu, laipnu un konfidenciālu konsultāciju. Tulkošana ir sarežģīts process, kas ir saistīts ar zināšanām, pieredzi. Tulkošanas procesa neatņemama sastāvdaļa ir profesionāls tulkošanas projektu vadītājs, kurš palīdzēs Jums iztulkot gan dzimšanas apliecību, gan starptautisku līgumu vai dokumentus dalībai starptautiskā iepirkumā. Ja Jūs piekrītat, ka būtu lieliski sastapties ar ieinteresētiem, pieredzes bagātiem, laipniem atbildīgiem tulkošanas projektu vadītājiem, tad gaidīsim Jūs ciemos
😊Jūs varat iegriezties pie mums birojā: Brīvības ielā 73, Rīgā, 2. stāvā.
😊Varat izmantot iespēju sazināties telefoniski: +37122030112.   
😊Aizņemtajiem un steidzīgajiem varam piedāvāt sazināties pa e-pastu: info@rigatulkojums.lv.
😊Tos, kuri mīl palasīt un tikai tad doties ciemos, mēs aicinām ielūkoties mūsu mājas lapā: www.rigatulkojums.lv.
😊Ja telefons ir Jūsu labākais draugs gan darbā gan privātajā dzīvē, Jūs esat laipni gaidīti mūsu mājas lapas mobilajā versijā.

Gan mājas lapā, gan mājas lapas mobilajā versijā Jums ir iespēja savus dokumentus un komentārus pievienot un nosūtīt tiešsaistē. Darba laikā mēs ar Jums sazināsimies un sarunas gaitā Jūs varēsiet izvēlēties sev ērtāko un pieņemamāko risinājumu tieši Jūsu tulkojumam.
Ir pierādīts, ka cilvēkam vispatīkamāk ir dzirdēt un sazināties savā dzimtajā valodā, tādēļ iespēju robežās cenšamies uzklausīt un sazināties ar klientiem viņiem saprotamā valodā.

Uz drīzu tikšanos! ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris    Dokumentu iesniegšana notāram!


     No 2018. gada 14. novembra notikusi prakses maiņa par nepieciešamību notariālo darbību veikšanai iesniegtos dokumentus, kas izsniegti sekojošās valstīs, ar kurām Latvijai noslēgti tiesiskās palīdzības līgumi, t.i. Baltkrievijā, Krievijā, Kirgīzijā, Moldovā, Ukrainā vai Uzbekistānā, apliecināt ar apostille.
Dokumentiem, kas izsniegti ES dalībvalstīs, Igaunijā, Lietuvā un Polijā  (ar kurām arī noslēgti tiesiskās palīdzības līgumi) apliecinājums ar apostille nav nepieciešams.


     С 14 ноября 2018 года произошла смена практики в отношении необходимости предоставления документов для совершения нотариальных действий, которые изданы в нижеследующих государствах, с которыми у Латвии заключены соглашения о правовой помощи, в том числе Республика Беларусь, Россия, Кыргызстан, Молдова, Украина или Узбекистан, заверять с apostilleДокументы, которые выданы в государствах-членах ЕС, Эстонии, Литве и Польше(с которыми также заключены соглашения о правовой помощи) удостоверение с apostille не требуется.


ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

TULKOJUMI EKSPORTĒTĀJIEM 96 VALODĀS
TULKOJUMI UN TO NEPIECIEŠAMĪBA, KAD UZŅĒMUMS IZAUG LĪDZ EKSPORTAM

Tulkošanas biroja SIA ''RĪGA TULKO JUMS'' pakalpojumi ietver mārketinga tekstu tulkošanu un lokalizāciju. Mājas lapas tulkošana, reklāmas teksta tulkošana, līguma tulkošana, produkta apraksta tulkošana, rokasgrāmatas tulkošana, instrukcijas tulkošana, tas viss ir iespējams sazinoties ar kompetentiem klientu apkalpošanas speciālistiem. Biroja darbinieki ļoti labi apzinās, cik svarīgi ir iekļauties termiņos. Tulkojuma veikšana iekļaujoties termiņā ļauj Jums realizēt savus mārketinga projektus ātrāk un kvalitatīvāk. Tulkošanas biroja piedāvājumā ir subtitru tulkošana, audio materiāla tulkošana, video materiāla tulkošana. Tiek veikta: mājas lapas tulkošana, bukleta tulkošana, flajera tulkošana, publikācijas tulkošana, preses relīzes tulkošana, recenzijas tulkošana, sociālo tīklu satura tulkošana, darījumu sarakstes tulkošana, ēdienkartes tulkošana, iepirkumu dokumentācijas tulkošana, vizītkartes tulkošana, tehniskās specifikācijas tulkošana, produkta apraksta tulkošana, līguma tulkošana, pilnvaras tulkošana, kā arī jebkuru citu dokumentu un tekstu tulkošana. Ir iespējams pieaicināt tulkotāju, kuram mērķa valoda ir dzimtā (native speaker), lai nodrošinātu tulkoto tekstu labskanīgumu un piemērotību starptautiskā tirgus prasībām un izvēlētās valsts kultūras specifikai. Piedāvājam Jums iepazīties ar papildus informāciju uzņēmuma mārketinga kampaņu veidošanai ārvalstu tirgū.

UZŅĒMUMA VIRZĪŠANA ĀRVALSTU TIRGŪ

Lai veiksmīgi pieteiktu savu uzņēmumu ārvalstīs, tādejādi paplašinot klientu loku un veicinot uzņēmuma attīstību, ir jāveic virkne darbību, kas saistītas ar izmaiņām uzņēmuma mārketinga stratēģijā.

STARPTAUTISKAIS MĀRKETINGS

Uzņēmuma attīstītājam, sākot domāt par eksporta iespējām, ir jāsaprot, ka nepietiks  atrast bezmaksas automātiskās tulkošanas programmu, ar kuras palīdzību tiks iztulkots mājas lapas teksts interesējošās valsts valodā. Tāpat kā starptautiskā uzņēmējdarbība atšķiras no vietējās, arī starptautiskajā mārketingā ir atšķirīgi spēles noteikumi.
Virspusēji apskatot starptautiskā mārketinga definīciju, var nonākt pie secinājuma, ka tas sevī ietver produkta vai pakalpojuma prezentēšanu citā valstī. Tomēr tas ir daudz sarežģītāk. Vispirms ir jāsaprot, ka katrā valstī ir atšķirīgs normatīvais regulējums, kas nosaka uzņēmējdarbības principus un ierobežojumus. Otrs būtiskais aspekts ir  kultūras atšķirības, kuras ir jāņem vērā veidojot starptautiskā mārketinga koncepciju. Ir valstis, kurās noteiktām produktu kategorijām nav noieta. Uzņēmumam ir jāizstrādā jauna mārketinga stratēģija, lai uzrunātu ārzemju klientus un pārvarētu valodas un uztveres barjeru.
Tā kā starptautiskais mārketings prasa lielus materiālos ieguldījumus, ir jābūt pārliecinātam, ka izvēlētā stratēģija atnesīs gaidītos rezultātus. Lai zinātu, ka ir pienācis laiks paplašināt savu darbību eksporta jomā, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem:
·         Vai uzņēmums ir ieguvis stabilas pozīcijas vietējā tirgū? Lai gan tas parasti ir intuitīvi nosakāms jautājums, tomēr, ja paplašināšanās laiks nebūs izvēlēts pareizi, materiālie izdevumi var padarīt attīstīšanos neveiksmīgu.  
·         Cik plaši uzņēmums vēlas pievērsties eksportam? Ir jāizlemj, vai uzņēmums vēlas atvērt pārstāvniecību vienā vai vairākās valstīs. Iespējams, ka uzņēmējdarbības specifika ļauj izvietot savu produkciju vai pakalpojumus interneta vidē, kas ir daudz ekonomiskāk.
·         Vai uzņēmumam ir personāla resursi, kas varēs nodrošināt paplašināšanos? Ir jāpārliecinās, vai esošajiem darbiniekiem ir nepieciešamās iemaņas. Ja trūkst nepieciešamo zināšanu, darbinieki ir jāapmāca. Iespējams, ka būs jāpiesaista jauni un kompetenti darbinieki vai sadarbības partneri.
·         Cik daudz naudas uzņēmums būtu gatavs ieguldīt starptautiskā mārketinga attīstībā? Kādi būtu šo līdzekļu ieguves avoti?  Kā uzņēmumam veicas vietējā tirgū. Vai ir iespēja daļu vietējam mārketingam paredzēto līdzekļu novirzīt starptautiskā mārketinga attīstībai?

PIRMIE SOĻI MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS VIRZĪŠANĀ

Kad uzņēmums ir izlēmis virzīt savu darbību starptautiskā tirgū, ir vairāki soļi, ar kuriem būtu jāsāk, lai realizētu jauno mārketinga plānu.

·         VEICIET IZPĒTI

Ir jāveic tirgus lieluma analīze katrā valstī, kurā uzņēmums vēlas tikt pārstāvēts. Ir jāiepazīstas ar uzņēmējdarbību un reklāmu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā katrā konkrētā valstī.

·         VEIDOJIET PIELĀGOTU MĀRKETINGA PLĀNU

Uzņēmumam ir jāsāk ar pielāgotu starptautiskā mārketinga rīku veidošanu. Piemēram, preču zīmju reģistrēšanu, domēnu vārdu iegādi, kas atbilstu vietējās valodas lietojumam.

·         IZMANTOJIET SAVU VIETĒJĀ TIRGUS MĀRKETINGA PLĀNU

Tā kā starptautiskā mārketinga stratēģijas izveide ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process, pielāgojiet jaunajai stratēģijai savu jau esošo darbības modeli.

·         TULKOJIET UN LOKALIZĒJIET PRODUKTU APRAKSTUS UN MĀRKETINGA MATERIĀLUS

Šis process iekļauj reklāmas materiālu tulkošanu un produktu prezentēšanu vietējiem iedzīvotājiem saprotamā un aizraujošā valodā.

·         SEKOJIET IZMAIŅĀM STARPTAUTISKAJĀ TIRGŪ

Starptautiskais tirgus, tāpat kā vietējais, pastāvīgi mainās. Veiciet regulārus mārketinga pētījumus un pielāgojiet mārketinga stratēģiju jaunajiem apstākļiem.

MĀRKETINGA PĒTĪJUMI

Mārketinga pētījumu, strauji mainīgajā starptautiskā tirgus vidē, nevar būt par daudz. Jāseko līdzi ne vien valodas izmaiņām, bet arī kultūras aktualitātēm. Ir jāveic padziļināti kultūrvides pētījumi, lai zinātu, kā labāk pastāstīt par produktu tieši izvēlētajā valstī.

PATURIET PRĀTĀ

·         Cik lielu tirgus daļu produkts vai pakalpojums aizņem Jūsu izvēlētajā valstī?
·         Vai uzņēmuma produktam vai pakalpojumam izvēlētajā valstī ir tiešie konkurenti? Varbūt Jūsu produkts ir unikāls.
·         Kāda ir konkurentu rīcība šajā tirgus segmentā izvēlētajā valstī? Kādi ir viņu veiksmes stāsti? Ar kādām grūtībām konkurenti saskaras? Ko konkurenti dara citādāk?
·         Ar ko mērķa tirgus patērētājs atšķiras no Jūsu vietējā patērētāja?
·         Kādi ir populārākie sociālo mediju kanāli izvēlētajā valstī?
·         Kādus interneta meklēšanas rīkus visvairāk izmanto klienti izvēlētajā valstī?
·         Kādi ir efektīvākie mārketinga kanāli izvēlētajā valstī? Ir valstis, kurās sociālo mediju mārketingam ir ļoti augsti rezultāti, bet ir valstis, kur efektīvākie reklāmas kanāli ir televīzija, radio vai sludinājumi presē.
·         Kādas ir reklāmas izmaksas izvēlētajā valstī.
·         Jāveic pētījumi par kultūras atšķirībām, kas noteikti jāņem vērā veidojot mārketinga materiālus un veicot materiālu tulkošanu un lokalizāciju.
·         Cik ilgu laiku aizņems preču piegāde uz izvēlēto valsti, kādas būs piegādes izmaksas, kādas ir pavadošās dokumentācijas noformēšanas prasības?
·         Kādas ir klientu apkalpošanas tradīcijas izvēlētajā valstī?
·         Kāds ir vietējās pašpārvaldes normatīvais regulējums, kas skar uzņēmējdarbības vidi izvēlētajā valstī?
Mārketinga izpēte ir jāveic katru reizi, kad uzņēmuma attīstītājam ir vēlēšanās pārstāvēt produktu vai pakalpojumu kādā jaunā valstī vai reģionā. 

VEIDOJIET MĀRKETINGA KANĀLUS

Tos ir grūti izveidot, bet, kad tas ir izdarīts, tad uzturēt mārketinga kanālus ir vienkārši. Būtu labi atrast pārstāvi izvēlētajā valstī, kurš spētu atrisināt neparedzētas problēmas. Izskaidrot vietējās uzņēmējdarbības praksi. Mārketinga ieviesējiem ir jāorientējas likumdošanas prasībās un terminoloģijā. Jānodrošina nepieciešamo domēnu iegāde un jāreģistrē nepieciešamās preču zīmes. Likumi, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, var būt atšķirīgi dažādās valstīs. Pārstāvim ir jāorientējas vietējā nekustamo īpašumu tirgū un normatīvajā regulējumā, lai veiksmīgi izveidotu filiāli vai pārstāvniecību izvēlētajā valstī.

PIELĀGOJIET SAVU TAGADĒJO STRATĒĢIJU

Sākot veidot mārketinga materiālus, neaizmirstiet par ieguldīto darbu vietējā mārketinga attīstīšanā. Tā vietā, lai atteiktos no iestrādēm, labāk izvērtējiet, kuras mārketinga aktivitāšu iestrādes varētu būt noderīgas izvēlētajā valstī.

TULKOJIET UN LOKALIZĒJIET MĀRKETINGA MATERIĀLUS

Prezentējot preces vai pakalpojumus ir jāpievērš uzmanība mārketinga tekstu uztverei izvēlētajā valstī. Ja produkta nosaukums izvēlētās valsts valodā būs divdomīgi saprotams vai pārprotams, kā arī radīs nelabvēlīgas asociācijas, klienti to neizvēlēsies. Bieži starptautiskās reklāmas kampaņas ir cietušas neveiksmi, jo ir bijis veikts neatbilstošs tulkojums vai tulkojums nav bijis pielāgots vietējās kultūras izpratnei. Kad veidojat reklāmas materiālus, ir jāņem vērā vietējo iedzīvotāju valodas un kultūras īpatnības. Mājas lapas tekstam un mobilajai aplikācijai ir jānodrošina nevis burtisks tulkojums, bet atbilstošs vietējo iedzīvotāju izteiksmes un uztveres veidam.

PĀRVARIET VALODAS BARJERU

Uzņēmuma mājas lapai ir jābūt iztulkotai vairākās atšķirīgās valodās. Īpaši tas skar tiešsaistes iepirkšanās vietnes. Var veikt tulkojumus ar tulkotāju vai elektronisko tulkošanas programmu palīdzību. Ja teksts ir neliels, to var iztulkot ar automātisko tulkošanas programmu, veicot nelielu kļūdu pārbaudi un korekciju. Svarīgāku tekstu tulkošana būtu jāuztic tulkotājiem, kuri izvērtētu noteiktu vārdu vai izteicienu lietojumu, kā arī veidotu pareizu teikumu uzbūvi. Ļoti ērti ir izmantot tulkošanas programmas. Tās saglabā jau iztulkoto tekstu, tādā veidā tiek ekonomēti līdzekļi un laiks, kas būtu nepieciešams atkārtotai tulkošanai. Pievēršot uzmanību SEO optimizācijai, tulkojumam būtu jābūt tādam, lai veiksmīgi tiktu izmantoti nozares atslēgas vārdi.

PIELĀGOJIETIES TIRGUS PRASĪBĀM

Kad mārketinga plāns un mārketinga rīki ir izveidoti, nevar visus procesus atstāt pašplūsmā. Tirgus pieprasījums ir mainīgs, ir svarīgi ievērot aktuālās tendences katras valsts tirgū, kura dalībnieks ir  uzņēmums. Jo ilgāka ir uzņēmuma klātbūtne valsts tirgū, jo vairāk ir jāpielāgojas tirgus aktualitātēm.

DAŽĀDI MĀRKETINGA VEIDI

Atkarībā no izvēlētās valsts iedzīvotāju demogrāfiskā stāvokļa, interneta pieejamības, reklāmas lauku izmaksām, ir svarīgi izvērtēt, kāda veida mārketinga aktivitātēs ir vērts ieguldīt līdzekļus.

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Daudzās valstīs digitālais mārketings ieņem vadošās pozīcijas mārketinga jomā. Ņemot vērā to, ka internets ir pieejams arvien plašākam cilvēku lokam, tā pārklājums arvien pieaug, tas ir visātrākais veids, kā iepazīstināt auditoriju ar produktu vai pakalpojumu.

SOCIĀLO MEDIJU MĀRKETINGS

Sociālo mediju mārketingam ir neiedomājams spēks. Var veidot atsevišķus sociālo kanālu kontus katrai valstij vai reģionam atsevišķi, vai veidot globāli pieejamu sociālo tīklu reklāmu, kas attiecas uz visu klientu loku kopumā. Facebook piedāvā veidot vienu uzņēmuma lapu, kura ir adresēta visai izvēlētajai auditorijai kopumā. Daudz vieglāk ir administrēt vienu sociālo mediju kontu, nekā daudzus dažādus. Tajā pat laikā Twitter vietne ir daudz aktīvāka un mainīgāka, šajā vietnē būtu jāveido katram reģionam pielāgots konts. Darbinieki, kuri nodarbojas ar Twitter konta administrēšanu, var ātrāk un specifiskāk atbildēt uz klientu jautājumiem. Twitter vietnē tiek lietoti saīsinājumi un sarunvalodas vārdi, veiksmīgāka izvēle būtu aicināt Twitter kontu administrēt cilvēku, kuram izvēlētās valsts valoda ir dzimtā. Krievijā lielākā daļa sociālo tīklu lietotāju izvēlas sociālo platformu VKontakte, pretēji Facebook, kas ir izplatīts lielākajā daļā citu pasaules valstu.

SEO OPTIMIZĀCIJA

Ja uzņēmējdarbība ir saistīta ar tiešsaistes tirdzniecību, tad meklētājprogrammu optimizācijas rīki ir ļoti svarīgs mārketinga elements. Vislabāk var pievērst patērētāju uzmanību, pārliecinoties, ka produkts ir ļoti labi atrodams interneta meklēšanas programmās. Ir jāpanāk, lai produkts parādītos meklēšanas rezultātos pašā augšā. Google ieņem dominējošo pozīciju meklētājprogrammu vidū, aizņemot aptuveni 90 % tirgus. Tomēr ir valstis, kurās citas meklētājprogrammas ir izplatītākas par Google. Ķīnā 55% lietotāju izvēlas Baidu meklētājprogrammu. Krievijā 58% izvēlas Yandex. Veidojot mārketinga stratēģiju ir jāņem vērā arī šie meklēšanas rīki, jo tiem ir atšķirīgs algortims salīdzinot ar Google meklētājprogrammu.
Uzņēmumiem ir jālokalizē reklāmas saturs, kas ir būtiski priekš starptautiskā SEO, lai veiksmīgi ieviestu starptautiskā mārketinga stratēģiju. Uzņēmuma izplatītajai informācijai ir jābūt pielāgotai vietējā patērētāja izpratnei un uztverei. Katrā valstī ir jāņem vērā iedzīvotāju krāsu uztveres īpatnības un humora izpratne. Jāanalizē, kā izvēlētajā valstī norāda vietējo kontaktinformāciju. Uzņēmumam ir jāņem vērā visi aspekti, kas var likt patērētājam šaubīties par to, vai informācija viņam ir saprotama, viegli uztverama un pazīstama.

MAKSA PAR KLIKŠĶI
Starptautiskās kampaņas, kurās apmaksa notiek par klikšķi, ir jāveido vienlaicīgi ar mājas lapas SEO optimizāciju. Katram jaunam eksporta tirgum ir jāveido citi atslēgas vārdu saraksti. Nederēs iztulkot vietējā tirgū izmantotos atslēgas vārdus un uz to pamata veidot SEO optimizāciju. Ir jāveic padziļināta analīze. Jānosaka, kuri ir biežāk meklētie vārdi noteiktajā tirgus sektorā katrā jaunā reģionā. Pielāgoti mārketinga teksti ir daudz sarežģītāki nekā vienkāršs teksta tulkojums. Šādus tekstus ir jāveido mārketinga speciālistam, kuram mērķa valoda ir dzimtā. Ir jāpanāk, lai patērētājs pilnībā notic rakstītajam, lai viņam nerodas šaubas vai nievājoša attieksme. Kad patērētājs ir noklikšķinājis uz reklāmas, viņam noteikti ir jānonāk vietnes lapā, kura ir pieejama viņam saprotamā valodā. Ja tā nenotiek, ļoti daudzi patērētāji pamet interneta vietni, neizvēloties iegādāties produktus vai pakalpojumus.

TRADICIONĀLIE MĀRKETINGA RĪKI

Valstīs, kurās internets nav plaši pieejams vai ir dārgs, ir jāpievēršas tradicionālākiem mārketinga kanāliem.

DRUKĀTIE REKLĀMAS MATERIĀLI

Drukātie mārketinga materiāli ir viens no vecākajiem reklāmas veidiem. Vēstules, skrejlapas, brošūras, bukleti, noteiktai auditorijai ir pieņemamāki un pierastāki. Ir jāņem vērā pat tādas nianses kā drukāto materiālu izmēra tradīcijas dažādos reģionos. Dažādās valstīs atšķiras arī drukāšanas izmaksas, kas jāņem vērā veidojot mārketinga budžetu.

TELEVĪZIJA

Televīzijas reklāmas efektivitāti un izmaksas dažādos reģionos ietekmē vairāki apstākļi. Var lūgt video reklāmu ierunāt profesionālam aktierim dzimtajā valodā. Var ievietot video reklāmā subtitrus vietējā valodā. Mārketinga ieviesējiem ir jāizvērtē visi ‘’par’’ un ‘’pret’’, lai reklāma uzrunātu maksimāli lielu skaitu vietējo patērētāju. Cik efektīva ir televīzijas reklāma konkrētajā valstī? Cik daudzi cilvēki skatās televīziju izvēlētajā valstī? Visefektīvāk, bet dārgāk, būtu veidot pielāgotu video materiālu konkrētajai valstij. Tas var sniegt daudz lielāku atdevi un atstāt paliekošāku iespaidu uz auditoriju. Ekonomiskāks variants ir vienots video materiāls ar atšķirīgu aizkadra tekstu. Ja uz ekrāna parādās teksts, tam ir jābūt iztulkotam un pielāgotam izvēlētajai auditorijai. Ļoti svarīgi ir ievērot izvēlētās valsts prasības attiecībā uz televīzijā publicējamā satura ierobežojumiem.

RADIO REKLĀMA

Nosacījumi radio reklāmas izveidei ir līdzīgi kā televīzijas reklāmai, tomēr nedaudz vienkāršāki. Atšķiras tas, ka netiek atspoguļoti vizuālie elementi. Video materiāls nav jāsaskaņo ar tulkojumu. Nav nepieciešama ekrāna teksta tulkošana. Nav tulkojamu subtitru. Tomēr, veidojot radio reklāmas materiālu ir liela nepieciešamība piesaistīt cilvēku, kuram mērķa valoda ir dzimtā. Tekstam ir jāskan dabiski un patīkami uztverami.

TIEŠAIS MĀRKETINGS

ASV tiešā mārketinga rezultāti ir vairākas reizes augstāki nekā citu reklāmas kanālu rādītāji kopā. Tomēr tiešā mārketinga izmaksas ir samērā augstas. Atkarībā no izvēlētās valsts pasta izmaksas var būtiski atšķirties. Būtiskas ir pasta pakalpojumu izmantošanas tradīcijas.KONKURENTU IZPĒTE
Labākais veids kā saprast, kuras metodes ir efektīvas starptautiskajā mārketingā, ir izpētīt citu uzņēmumu veiksmes stāstus. Tas, kas ir bijis veiksmīgs vienam uzņēmumam, ne vienmēr tāds būs citiem. Veiksmīga kampaņa var būt kā labs iedvesmas avots individuāli pielāgotai reklāmai.

www.rigatulkojums.lv | info@rigatulkojums.lv  +371 22030112 | Brīvības 73, Rīga, Latvija

piektdiena, 2018. gada 21. septembris

TULKOJUMI AR 12 GADU PIEREDZI 96 VALODĀS!
TULKOŠANAS BIROJS

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ ir uzņēmums  ar 12 gadu pieredzi tulkošanas nozarē, sniedzot plaša spektra pakalpojumus privātpersonām, juridiskajām personām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Uzņēmums cenšas iet roku rokā ar saviem klientiem palīdzot atrisināt ar tulkošanu saistītos jautājumus. Uzņēmums atrodas pašā Rīgas centrā ar iespēju ērti novietot automašīnu.


TULKOŠANA UZŅĒMUMIEM UN PRIVĀTPERSONĀM

Uzņēmums, lai veiksmīgi pildītu savu misiju, palīdz saviem klientiem attīstīt uzņēmējdarbību ārvalstīs, kā arī veiksmīgi darboties Latvijas tirgū. Būtiska loma uzņēmējdarbības attīstībā ir iepirkumu dokumentācijas tulkojumiem, dažādu tehnisko specifikāciju, instrukciju, lietošanas pamācību, interneta vietņu, katalogu tulkojumiem. Ar uzņēmuma atbalstu tiek risināti dažādi tiesvedības un ārpus tiesas juridiskie jautājumi. Klientiem tiek nodrošināti tulkojumi  darba gaitu turpināšanai ārvalstīs vai  zināšanu papildināšanai mācību iestādēs visā pasaulē. Iztulkojot nepieciešamos dokumentus bērniem ir iespēja ceļot, atpūsties un mācīties ārzemēs. Attīstoties medicīnas pakalpojumu saņemšanas iespējām ārvalstīs, veiktie medicīnas dokumentu tulkojumi ļauj saņemt kvalitatīvu un ātru diagnostiku un ārstēšanu.

TULKOJUMI 96 VALODĀS

Uzņēmums sadarbojas ar tulkotājiem gan Latvijā gan ārvalstīs, kas ļauj piedāvāt tulkojumus vairāk kā 96 pasaules valodās. Klienti saņem kvalitatīvus, juridiski izsvērtus un nozares specifikai atbilstošus tulkošanas pakalpojumus.

TULKOJUMI AR ZVĒRINĀTA NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Nodrošinot jebkuram klientam piemērotāko risinājumu, sadarbībā ar kvalificētiem tulkotājiem, uzņēmums piedāvā rakstiskās tulkošanas pakalpojumus ar zvērināta notāra apliecinājumu vai ar tulka paraksta apliecinājumu, kā arī nepieciešamo dokumentu legalizēšanu vai apostilizāciju.

KVALITATĪVI TULKOJUMI

Tulkotāju kvalifikāciju apliecina Latvijā un ārzemēs iegūta izglītība, kā arī papildus filologa diplomam vai izcilām svešvalodu zināšanām, daudziem no speciālistiem ir augstākā izglītība kādā no tehniskajām nozarēm. Lai ietaupītu klienta laiku, ir iespēja lielus tulkojamā teksta apjomus iztulkot īsākā termiņā, piesaistot tulkošanas procesam vairākus speciālistus. Nodrošinot iespēju saņemt vairākus pakalpojumus vienlaicīgi, tiek piedāvāti grafiskā dizaina un fotografēšanas pakalpojumi. Tulkojumu var papildināt ar klienta produktu fotogrāfijām vai ievietot attēlus, grafikus un tabulas iztulkotajā materiālā, kā arī papildināt mājas lapas saturu ar atbilstošiem attēliem un grafiskiem elementiem. Ar kvalitatīvu tulkojuma maketēšanu tiks nodrošināta kataloga, tehniskās rokasgrāmatas vai lietošanas instrukcijas tulkojuma pilnīga atbilstība sākotnējam materiālam.

KONFIDENCIĀLI TULKOJUMI

Klientu drošība ir viena no uzņēmuma galvenajām vērtībām. Pakalpojumi tiek nodrošināti par iepriekš paredzamām, tulkojuma sarežģītībai atbilstošām un samērīgām cenām. Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai. Uzņēmums ievēro fizisko personas datu aizsardzības prasības. Klientam tiek piedāvāts Sadarbības un konfidencialitātes līgums. 

TULKOŠANA UN NOFORMĒJUMS

Klientu apkalpošanas speciālisti aktīvi meklē un atrod risinājumus netipiskās situācijās.  Katrs pasūtītājs saņem personisku un elastīgu pieeju. Darbinieku pieredze tulkošanas nozarē un specifisku juridisku jautājumu pārzināšana ļauj ieteikt katrā gadījumā piemērotāko dokumentu noformēšanas veidu.
Klientu apkalpošanas speciālisti pārvalda vairākas svešvalodas. Klientiem ir iespēja saņemt konsultācijas latviešu, krievu, angļu un franču valodās. Spēja sazināties svešvalodās ļauj ārvalstu klientiem saņemt tulkošanas pakalpojumus un ar tiem saistītās konsultācijas viņiem saprotamā valodā.

TULKOJUMI NEIZEJOT NO MĀJĀM

Daudzi no Latvijas izceļojušie iedzīvotāji un ārzemnieki novērtē iespēju pasūtīt un saņemt tulkojumus internetā info@rigatulkojums.lv vai pa pastu. Izmantojot pasūtīšanas iespējas www.rigatulkojums.lv interneta vietnē, kā arī sazinoties pa tālruni, tiek sniegta iespēja pasūtīt, apmaksāt un saņemt tulkojumu neizejot no mājām. Iespēju pasūtīt tulkojumus būtiski atvieglo mājas lapas mobilā versija, kas nodrošina ātru un ērtu saziņu ar klientu apkalpošanas speciālistiem. Ar vienu rokas kustību var piezvanīt, sūtīt e-pastu vai redzēt uzņēmuma atrašanās vietu kartē.otrdiena, 2018. gada 10. jūlijs

DIPLOMA TULKOJUMS, ATESTĀTA TULKOJUMS, SEKMJU IZRAKSTA TULKOJUMS, SERTIFIKĀTA TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMUDIPLOMA TULKOJUMS, ATESTĀTA TULKOJUMS, SEKMJU IZRAKSTA TULKOJUMS, SERTIFIKĀTA TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Ir klāt izlaidumu laiks! Daudzi no Jums ir atraduši sev tīkamākās augstskolu programmas studijām ārzemēs. Mūsdienās starptautiskā izglītība atver daudzas durvis uz veiksmīgu karjeru, nodrošinātu un finansiāli stabilu nākotni. Iestāšanās ārzemju augstskolā nav iespējama bez izglītības dokumentu tulkošanas. Ja mācību iestāde atrodas ārpus Eiropas Savienības, iespējams Jums būs nepieciešama izglītības dokumentu un/vai to tulkojumu legalizācija vai apostilizācija Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Lai ietaupītu Jūsu laiku, SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ speciālisti nodrošinās Jūsu dokumentu noformēšanu un apostilizēšanu vai legalizēšanu Jūsu vietā.
Ja sapņojat par studijām ārzemēs un vēlaties kļūt par starptautiski atzītu speciālistu, mēs palīdzēsim pietuvoties Jūsu mērķim.
Izglītības dokumentu tulkojumi 96 valodās ar notāra apliecinājumu ar 10% atlaidi. Diploma, atstāta, sekmju izraksta, sertifikāta un jebkura cita dokumenta tulkojums Jums nepieciešamajā valodā.
Mūsu speciālisti noformēs Jūsu dokumentus atbilstoši augstskolas vai darba devēja prasībām. Mēs atbalstīsim Jūsu vēlmi studēt, mācīties vai strādāt ārzemēs, nodrošinot Jums dokumentu tulkošanu, noformēšanu, notariālu apliecināšanu un dokumentu apostilizāciju.


PILNVARAS TULKOJUMS, ATĻAUJAS TULKOJUMS, DZIMŠANAS APLIECĪBAS TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU
PILNVARAS TULKOJUMS, ATĻAUJAS TULKOJUMS, DZIMŠANAS APLIECĪBAS TULKOJUMS AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Mūsdienās bērni vasaras pavada ļoti aktīvi. Ja sapņojat par bērna dalību, sporta nometnē ārzemēs, valodas apguves kursos, starptautiskos konkursos,  mēs palīdzēsim pietuvoties Jūsu mērķim. Vecāku atļaujas bērna izbraukšanai uz ārzemēm tulkojums, pilnvaras bērna izbraukšanai uz ārzemēm tulkojums, dzimšanas apliecības tulkojums un citu dokumentu tulkojums. Varam piedāvāt tulkojumu 96 valodās. Tulkojumus ar notāra apliecinājumu. Mūsu speciālisti noformēs Jūsu dokumentus atbilstoši prasībām. Mēs atbalstīsim Jūs, lai Jūsu bērns pavadītu aktīvu un piedzīvojumiem pilnu vasaru, attīstoties un iepazīstot citu valstu kultūru.

pirmdiena, 2017. gada 2. janvāris

Par jauno Ugunīgā gaiļa gadu

Var ticēt vai neticēt horoskopiem, taču ar astroloģiju saistītie jautājumi ir interesanti ir viemēr.
Nolēmām apkopot interantāko informāciju par Ugunīgo gaiļa gadu - būsiet informēti.

Lai izdodās piepildīt savus sapņu!Gaiļa gads ir desmitā Ķīniešu zodiaka zīme:

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 un 2029.

2017. gads ir ugunīgā gaiļa gads, tas, saskaņā ar Ķīniešu teoriju atkārtojas reizi 60 gados.
„Ugunīgais gailis’’ (1957, 2017) nozīmē uzticams, punktuāls un atbildīgs.

Gaiļa veiksmes simboli.
Laimīgie skaitļi: 5,7,8
Laimīgās dienas: 4. un 26. datums jebkurā no Ķīniešu mēness kalendāra mēnešiem.
Laimīgās krāsas: zelts, brūns un dzeltens.
Laimīgās puķes: gladiolas, gaiļbiksītes.
Laimīgie virzieni: dienvidi, dienvidaustrumi.
Laimīgie mēneši: 2., 5. un 11. saskaņā ar Ķīniešu mēness kalendāru.
Gaiļiem jāizvairās.
Nelaimīgā krāsa: sarkana
Nelaimīgie skaitļi: 1,3 un 9
Nelaimīgie virzieni: austrumi
Nelaimīgie mēneši: 3.,9. un 12 saskaņā ar Ķīniešu mēness kalendāru.
  Gaiļa gadā dzimušie ir ļoti vērīgi, strādīgi, drosmīgi un talantīgi, kā arī pašpārliecināti. Viņi vienmēr ir aktīvi, aizraujoši un populāri savās aprindās. Viņi ir runīgas, atvērtas, atklātas, godīgas un lojālas personības. Viņiem patīk gozēties uzmanības centrā un izskatīties atraktīvi un skaisti. Gaiļi ir laimīgāki, kad atrodas citu cilvēku ielenkumā, lai tā būtu ballīte vai sabiedrisks pasākums. Viņi izbauda rampas gaismas un izstaro šarmu un pievilcību jebkurā situācijā. Gaiļi sagaida, ka apkārtējie viņos klausīsies.
Gaiļa gadā dzimušie ir izteikti veselīgā dzīvesveida piekritēji. Viņi ir aktīvi, sportiski, aizraujas ar peldēšanu un iešanu pārgājienos. Gaiļi viegli panes slimības un slimo ļoti reti. Viņi ir jūtīgi un dažreiz jūtas nervozi vai nomākti.
Labākais darbs un karjera gaiļa gadā dzimušajiem.
Gaiļi, atšķirībā no citām ķīniešu horoskopa zīmēm, ir motivētāki un karjeru izvirza kā savas dzīves prioritāti. Gaiļi ir strādīgi, apdāvināti un var tikt galā ar plašu pienākumu klāstu. Laba karjeras izvēle ir: diktors, pārdevējs, restorāna īpašnieks, frizieris, sabiedrisko attiecību speciālists, zemnieks, sportists, skolotājs, viesmīlis, žurnālists, zobārsts, ķirurgs, kareivis, apsargs, policists.

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ ir apkopojis, kāds ir vārda ‘’gailis’’ tulkojums dažādās pasaules valodās.

Paldies varēsiet pateikt vēlāk! :)
Tulkojums albāņu valodā gjel, tulkojums basku valodā Oilarrak, tulkojums baltkrievu valodā певень, tulkojums bosniešu valodā pijetao, tulkojums bulgāru valodā петел, tulkojums horvātu valodā pijetao, tulkojums kataloniešu valodā gall, tulkojums čehu valodā kohout, tulkojums dāņu valodā hane, tulkojums holandiešu valodā
haan, tulkojums igauņu valodā kukk, tulkojums somu valodā kukko, tulkojums franču valodā coq, tulkojums vācu valodā Hahn, tulkojumus grieķu valodā κόκκορας, tulkojums ungāru valodā kakas, tulkojums islandiešu valodā hani, tulkojums īru valodā choileach, tulkojums itāļu valodā gallo, tulkojums lietuviešu valodā gaidys, tulkojums maķedoniešu valodā петел, tulkojums maltiešu valodā Rooster, tulkojums norvēģu valodā hane, tulkojums poļu valodā kogut, tulkojums portugāļu valodā galo, tulkojums rumāņu valodā cocoș, tulkojums krievu valodā петух, tulkojums serbu valodā петао, tulkojums slovāku valodā kohút, tulkojums slovēņu valodā rooster, tulkojums spāņu valodā gallo, tulkojums zviedru valodā tupp, tulkojums ukraiņu valodā півень, tulkojums velsiešu valodā ceiliog, tulkojums idišā
האָן, tulkojums armēņu valodā աքաղաղ, tulkojums azerbaidžāņu valodā xoruz, tulkojums bengāļu valodā গৃহপালিত মোরগ, tulkojums kazahu valodā әтеш, tulkojums mongoļu valodā азарган тахиа, tulkojums nepāliešu valodā कुखुराको भाले, tulkojums tadžiku valodā хурус, tulkojums tamilu valodā சேவல், tulkojums telugu valodā రూస్టర్, tulkojums taizemiešu valodā  ไก่ตัวผู้, tulkojums urdu valodā مرغ, tulkojums uzbeku valodā xo'roz, tulkojums vjetnamiešu valodā gà trống, tulkojums arābu valodā ديك, tulkojums persiešu valodā خروس, tulkojums turku valodā horoz, tulkojums afrikandu valodā haan, tulkojums somali valodā diiqii, tulkojums svahili valodā jogoo, tulkojums jorubu valodā rooster, tulkojums zulu valodā iqhude, tulkojums filipīniešu valodā tandang, tulkojums indonēziešu valodā ayam jantan, tulkojums malaiziešu valodā ayam jantan, tulkojums maoru valodā tikaokao, tulkojums esperanto valodā koko, tulkojums latīņu valodā Gallus. Tulkošanas birojs Rīgā SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ Jūsus vajadzībām iztulkos arī citus vārdus Ugunīgā gaiļa gadā!